Wikia


Ord Cestus
Astrografisch
Regio:

Outer Rim

Sector:

D'Astan Sector

Stelsel:

Ord Cestus System

Manen:

2

Fysisch
Atmosfeer:

Normaal

Zwaartekracht:

Standaard

Klimaat:

Droog

Terrein:

Bergen
Woestijnen
Velden

Maatschappelijk
Inheems:

X'Ting
Dashta Eel
Zeetsa
Spider People

Kolonisten:

Verschillende

Taal:

X'Tingian
Basic

Hoofdstad:

ChikatLik

Bezienswaardig:

Dashta Mountains

Affiliatie:

Galactic Republic

Quote: "We could obtain these supplies from the medical station near Ord Cestus."
-- Ki-Adi-Mundi

Ord Cestus was een planeet in de Outer Rim en de thuisplaneet van de X'Ting.

Geografie, Klimaat & LevenEdit

Ord Cestus lag in het Noordoosten van Coruscant, in de Outer Rim in de D’Astan Sector. Het lag ten Westen van de Hydian Way ter hoogte van Celanon.

De landmassa op Ord Cestus was vulkanisch actief en de mineralen van de planeet werden vaak naar de oppervlakte gestuwd door uitbarstingen. Ooit waren delen van de planeet bedekt door zand en water met harde planeten die door zuur af te scheiden door rots en zand konden overleven. De X'Ting waren de autochtone intelligente levensvorm op Ord Cestus.

Ord Cestus bezat talloze soorten paddestoelen en mossen. Het water van de planeet was vaak giftig voor buitenstaanders.

CultuurEdit

Ord Cestus telden zo’n 6 planeten waarvan ChikatLik de hoofdstad was. De X'Ting werden bestuurd door een Hive Council.

GeschiedenisEdit

Kaliphor Dashta was de eerste die Ord Cestus bereikte en de Dashta Mountains en de Zantay Caves op kaart zette. Meer dan 300 jaar voor de Battle of Yavin werd er een gevangenis door de Republic opgericht en kreeg de planeet het voorzetsel Ord toegereikt.

De afstammelingen van de gevangenen evolueerden in landbouwers en kolonisten maar de natuurlijke rijkdom (mineralen) van de planeet werd uiteindelijk ontdekt en uitgebuit door grote firma’s.

Yoda redde de X'Ting van een plaag rond 172 BBY maar rond 122 BBY later liet Cestus Cybernetics zelf een virus los waardoor ze zeer veel macht kregen op de planeet.

Tijdens 52 BBY en 32 BBY ging Darth Sidious zijn voorbereidingen treffen. Ord Cestus behoorde tot de planeten die in zijn plannen thuishoorde. Baktoid Armor Workshop bouwde een grote Droidfabriek op de planeet doch na de Battle of Naboo moest deze worden gesloten door druk van de Republic na de incidenten op Naboo.

Cestus Cybernetics liet zich echter niet afschrikken en tijdens de Clone Wars werd Ord Cestus één van de talloze planeten die betrokken raakten in het conflict. Een medisch station was nabij Ord Cestus gevestigd waar Kit Fisto en Nala Se waren gelegen. TB-73 – met de besmette Clone Troopers door de Brain Worms – dokte aan dit station in 22 BBY.

Cestus Cybernetics steunde de CIS en Obi-Wan Kenobi en Kit Fisto moesten zorgen dat deze steun werd afgezegd en dat de plaatselijke bevolking geen hinder ondervond van de Clone Wars. De X'Ting waren tijdens de Clone Wars niet meer talrijk op hun planeet en de Five Families of Cestus Cybernetics hadden de macht overgenomen. Kit en Obi-Wan vroegen om de productie van de JK-13 Security Droid stop te zetten maar deze vraag werd geweigerd. De Jedi besloten dan maar om deze fabrieken zelf te vernietigen. Na de zege van de Republic werd de monarchie weer hersteld.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.