Star Wars Wiki

Quote: "I'd say about twelve parsecs outside the Rishi Maze, toward the south"
-- Dexter Jettster

Een parsec (pc) was een lengtemaat die werd gebruikt in de astronomie, de naam was afgeleid van parallax en boogseconde. De lengte van een parsec was de afstand die van een planeet de ruimte ingegaan moest worden om de gemiddelde afstand tussen die planeet en de zon een hoek van één boogseconde te zien. In het universum werd de waarde zoals die gemeten werd vanaf Coruscant als standaard genomen. De waarde van dat systeem was vastgesteld op 3,258 lichtjaar. Ook gold dat 15 parsecs (iets minder dan 49 lichtjaar) gelijk stonden aan één eenheid op de schaal van de Galactic Coordinates.

Achter de Schermen[]

Parsec.png

De waarde van een parsec verschilt per planeet. De waarde zoals die op aarde gemeten is, bedraagt 3,26 lichtjaar.

Bron[]