Star Wars Wiki
Advertisement
Petranaki Arena
Geonosis Arena
Locatie
Planeet:

Geonosis

Type:

Petranaki Arena

Geschiedenis
Eigenaar:

Stalgasin Hive

Royal Box

Archdukal Box in de Arena

Quote: "Let the executions begin!"
-- Poggle the Lesser

De Petranaki Arena, ook bekend als de Arena of Justice, Execution Arena of simpelweg Geonosian Arena, was een centrum voor de Geonosians en hun bloeddorstige vorm van ontspanning.

Ontstaan[]

Deze arena’s waren ontstaan als locatie waar de Petranaki gevechten plaatsvonden, rituele gevechten om open conflicten te vermijden. Geleidelijk groeiden deze gevechten naar een vorm van vermaak en ontspanning waar slachtoffers werden geofferd aan wilde beesten of waar veroordeelde Geonosians het moesten opnemen in een ongelijke strijd. In deze arena’s werden misdadigers terechtgesteld, vijanden van de Geonosians, maar ook Geonosian drones. Geonosian drones die waren geboren met een hogere intelligentie dan normaal, probeerden via deze gladiatorenspelen hogerop te raken in de samenleving. Sommige soldaten gaven zich bereidwillig op om in de arena’s te strijden wat men als een afwijking beschouwde in hun gedrag. Poggle the Lesser werd echter zo populair dat hij een staatsgreep kon plannen en realiseren als een succesvol Soldaatgladiator. Voor de leiders waren deze gevechten erg belangrijk om hun populariteit te bewaren bij het volk. Tijdens een gevecht was bijna de hele kolonie aanwezig in een Arena.

Geonosians streden tegen woeste dieren in de arena’s die ofwel van Geonosis afkomstig waren, ofwel van andere planeten werden geïmporteerd zoals de Acklay. Sommige dieren afkomstig van Geonosis werden met uitsterven bedreigd omdat ze zo vaak waren ingezet in deze gevechten. Daarom importeerden de Geonosians ook gevaarlijke diersoorten van andere planeten. De arena kon indien ook nodig worden gevuld met water. Wanneer een Drone een gevecht overleefde, werd er vaak gratie geschonken en mocht deze voortleven in de Galard Stables. De succesvolste gladiatoren konden rijkdom en hun vrijheid vergaren.

Stalgasin Hive Arena[]

Geonosis Arena cross

Doorsnede van de Petranaki Arena

De grootste en beruchtste arena was die van de Stalgasin Hive onder leiding van Poggle the Lesser. De arena was oorspronkelijk een natuurlijk gegroeide geologische formatie die door de Geonosians werd gewerkt met torens, tribunes en ondergrondse gangen. De eerste gevechten gingen ver terug in de tijd van de eerste Geonosian overlords.

Naast de arena waren aanpalende vertrekken gebouwd in drie torens voor de Geonosian aristocratie en hun rijke gasten. De arena was eigenlijk omringd door talloze catacomben van kleine gangen en cellen waar wilde dieren werden gehouden. Bassins met water waren eveneens aanwezig, net als een put waar een speciale fungus werd gekweekt die de Geonosians aten en hen een gevoel van euforie bezorgde.

In de arena waren de beste plaatsen bezet in de Archdukal Box of Royal Box die de hele arena overzag. De rijkste Geonosians van hogere stand, namen plaats onder afdakken. Hoe rijker de Geonosian was, hoe lager kon hij plaatsnemen in de arena. De allerhoogste plaatsen waren voorzien voor Drones en laatkomers konden zelfs geen plaatsje meer bemachtigen en moesten tevreden zijn met een plaats helemaal bovenop de rotsen van de Arena.

De vloer zelf was bezaaid met zand en was bezaaid met offerpalen en kleine openingen die naar de vele gangen van de arena leidden. Tijdens een gevecht waren deze afgesloten met hekken.

Slachtoffers werden in Geonosian Execution Carts naar de offerpaal gebracht. Orrays werden gebruikt om deze karren te trekken en eveneens door de Geonosian Picadors om de wilde beesten onder controle te houden. Deze beesten werden uit hun stal gehaald en door de Picadors naar hun slachtoffers geleid.

Geschiedenis[]

Jedi Arena

Jedi in de Arena tijdens de Battle of Geonosis

Het bekendste gevecht in een Petranaki Arena vond vermoedelijk plaats in 22 BBY toen Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker en Padmé Amidala werden geofferd aan een Reek, een Acklay en een Nexu. Toen de helden zich echter uit deze benarde situatie konden redden, rolden verschillende Droidekas in de arena binnen om hen onder vuur te nemen.

Op dat moment kwamen echter de tweehonderd Jedi strijdkrachten onder leiding van Mace Windu de arena binnenvallen die de duizenden Geonosians deden in paniek slaan. De Geonosian soldaten en Battle Droids van de CIS kwamen in actie om de Jedi onder vuur te nemen. Hoewel de Jedi veel sterker waren dan hun tegenstanders, was de overmacht veel te groot. Slechts een tiental Jedi waren nog in leven toen Dooku hen wilde sparen. Mace Windu weigerde echter te onderhandelen en gelukkig kwam Yoda tussenbeide met de Clone Troopers van Kamino. De overblijvende Battle Droids werden neergehaald en de Jedi konden alsnog ontsnappen uit de Arena. Tijdens dit gevecht werd ook Jango Fett onthoofd door Mace Windu.

De Petranaki Arena was een plaats waar talloze Jedi sneuvelden in de eerste fase van de Battle of Geonosis die daarna op de open vlaktes van de planeet werd voortgezet.

Achter de Schermen[]

  • De arena is uiteraard gebaseerd op de gladiatorenspelen uit het Romeinse rijk en het Colosseum in Rome

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement