Wikia


Qiilura
Astrografisch
Regio:

Mid Rim

Sector:

Qiilura Sector

Stelsel:

Qiilura System

Fysisch
Klimaat:

Gemiddeld

Terrein:

Velden
Eilanden
Rivieren

Maatschappelijk
Inheems:

Gurlanin
Weed-eel
Merlie

Kolonisten:

Mensen

Taal:

Qiiluran

Hoofdstad:

Imbraani

Bezienswaardig:

Braan River

Affiliatie:

Galactic Republic
CIS

Qiilura was een Agriworld in de Mid Rim waar strijd werd geleverd in de Clone Wars.

Ligging & GeschiedenisEdit

Qiilura lag ten noorden van Coruscant op een kruispunt van drie Sectors en op het kruispunt van de Entralla Route en de Celanon Spur. Qiilura telde veel eilanden met vruchtbare bodems, maar vooral vruchtbare velden.

De Gurlanins, een species van vormveranderende intelligente rovers, waren afkomstig van Qiilura. Ten tijde van de Clone Wars had de kolonisatie zich voltrokken en draaide de planeet als een Agriworlds met productie van Kushayan, Barq en andere luxeproducten, zoals Merlie vlees. Qiilura produceerde een heleboel luxevoedsel en luxedrank voor het universum. Helaas voor de landbouwers was de planeet in handen van de Neimoidian Lik Ankkit die weinig of niets van zijn rijkdom met hen deelde. Zij zochten op hun beurt hulp bij de locale crime lord Ghez Hokan.

De Galactic Republic raakte sterk geïnteresseerd door de planeet vanwege de locatie van een biologisch labo van de CIS. Op deze planeet was men bezig om een biowapen te ontwikkelen dat special Clone Troopers zou doden. Omega Squad werd ingezet om het wapen te vernietigen en om Jedi Master Kast Fulier en Padawan Etain Tur-Mukan terug te vinden. Fulier was al dood alvorens de Commando’s arriveerden, maar Tur-Mikan werd gered, samen met Jinart, een Gurlanin die de Republic bijstond.

Na de missie volgde er een overeenkomst tussen de Gurlanins en de Republic om de menselijke kolonisten te ontzetten van op Qiilura. In ruil voor deze toegeving moesten de Gurlanins spioneren voor de Republic. Toen kon de Republic de afspraak niet nahouden en keerden de Gurlanins zich tegen de Republic om hen een les te leren. De Republic had een garnizoen op Qiilura gebouwd om de Gurlanins te leren strijden tegen de CIS indien er zich een nieuwe aanval zou voordoen. De Gurlanins beschouwden dit als een motie van wantrouwen en de overgebleven kolonisten moesten worden gered. Deze mensen gingen helemaal niet graag mee en confronteerden regelmatig de Clones met het nodige geweld.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.