Wikia


Quay
Uiterlijke kenmerken
Geslacht:

Man

Biografie
Functie:

Oppergod
God van de Maan

Affiliatie:

Weequay

Quay was de Weequay oppergod en de god van de maan.

AanbiddingEdit

Quay was de grootste van de vijf manen van Sriluur en daarvan werd de godheid Quay afgeleid. De naam Weequay betekende immers ‘volgelingen van Quay’. Hoewel Quay de god van de maan was, was hij ook de oppergod in het Weequay pantheon van goden.

Om met de goden in contact te komen, bouwden de Weequay Thal heiligdommen die het centrum van hun steden en dorpen vormden. Sommige Weequay geloofden in een Quay Novelty Toy. Dit was een bal die antwoorden gaf op vragen die men stelde. Sommige Weequay geloofden dat deze bal Quay vertegenwoordigde – het leek immers sterk op de maan – en hechtten heel veel belang aan de antwoorden.

De Month of Plenty was een heilig seizoen op Sriluur dat werd besteed aan de god Quay. De Disk of Quay was een artefact dat de gedachten en filosofie van Quay bevatte maar het raakte verloren en bevond zich in Shiin's Library op Tatooine tijdens de New Order.

Hondo Ohnaka werd door zijn ouders als kind verkocht om te werken in dienst van Quay. Ohnaka vond dat maar niets en ontsnapte naar Boonta.

BronEdit

In andere talen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.