Wikia


Jerjerrod

Moff Jerjerrod

Rangen waren aanduidingen binnen miliaire organisaties of andere groepen om de hiërarchie weer te geven. Een vrij algemene term voor een persoon van hogere rang was Officer (Officier), lagere rangen werden aangeduid met NCO ofwel Non-commissioned Officer (Onderofficier).

Standaard RangenEdit

LegerEdit

Binnen een leger of landmacht, zoals bijvoorbeeld het Imperial Army, waren verschillende rangen, van hoog naar laag:

MarineEdit

Binnen een marine of vloot, zoals bijvoorbeeld de Imperial Fleet, waren verschillende rangen, van hoog naar laag:

SpaceforceEdit

Binnen een luchtmacht of starfighter force, zoals bijvoorbeeld het Space Fighter Corps, waren verschillende rangen, van hoog naar laag:

Andere RangenEdit

Yoda TESB

Jedi Master Yoda

Jedi OrderEdit

Binnen de Jedi Order waren er ook rangen, om het niveau van een Jedi aan te duiden:

Tijdens de Clone Wars namen de Jedi ook militaire rangen aan:

Grand Army of the RepublicEdit

Het Grand Army of the Republic, dat was opgebouwd uit Clone Troopers, kende vier rangen:

Overige RangenEdit

Naast de gebruikelijke rangen, bestonden er nog een aantal aanduidingen die ook konden gelden als rang:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.