Wikia


Reklam Station
Reclem Station
Affiliaties
Eigenaar:

Galactic Empire

Reklam Station was een recyclage en afbraakstation van het Galactic Empire op Yarma ten tijde van de Galactic Civil War waar onder andere Y-Wing Starfighters tot schroot werden herleid door het Empire om het metaal te gebruiken voor andere schepen. De Phoenix Rebel Cell slaagde erin om vijf operationele Y-wings te stelen vanop het station om aan Jan Dodonnas groep te geven, net alvorens de schepen gingen herleid worden tot schroot onder leiding van Brom Titus.

VerschijningEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.