Wikia


Republic High Command werd kort na de start van de Clone Wars in het leven geroepen om de acties in de Clone Wars te coördineren. Verschillende bestaande groeperingen werden onder het bevel van Republic High Command geplaatst.

War Council Advisory PanelEdit

Deze raad bracht de Supreme Chancellor op de hoogte van de evoluties in de Clone Wars. Ze bespraken het aanmaken en het verdelen van de Clone Trooper legers, het verlenen van fondsen en het beheer van het budget. De leden van de raad werden uit de Galactic Senate gekozen.

Jedi CommandersEdit

Hoewel de Jedi Order technisch gezien deel uitmaakte van het Judicial Department, had de orde een grote vorm van autonomie. De Supreme Chancellor was nooit gemachtigd om de Jedi bevelen te geven maar de Jedi waren steeds paraat om de Chancellor bij te staan met raad en eventueel daden waar nodig.

Bij de aanvang van de Clone Wars richtte Palpatine dankzij zijn Emergency Powers Republic High Command in om het Judicial Department te coördineren tijdens de oorlog. Hierdoor werden de Jedi in een rol geduwd van Commanders van de Clone Troopers, een rol die ze in eeuwen niet meer hadden vervuld. Omdat de Supreme Chancellor ook de Commander-in-Chief was, kon hij de Jedi nu wel bevelen geven.

De Jedi mochten nog altijd deze bevelen weigeren op te volgen maar hiervoor moest wel meer uitleg worden verschaft dan de ‘Will of the Force’. Dit bracht sommige Jedi in een lastig parket aangezien ze bevelen kregen die tegen hun wil moesten uitgevoerd worden. Om het vertrouwen in de Republic en in de Jedi Order niet te schaden, kwamen weinig Jedi tegen deze bevelen in opstand. De Padawans werden Commanders en de Jedi Knights en Jedi Masters werden Generals.

Grand Army of the RepublicEdit

Ook het leger van de Republic werd nu gecoördineerd door Republic High Command.

The Republic NavyEdit

Net als het leger werd ook de vloot van de Republic geleid door Republic High Command.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.