Star Wars Wiki
Advertisement
'Republic Navy'
Battle of Coruscant.jpg
Organisatie
Behoort tot:

Galactic Republic

Affiliatie:

Galactic Republic

Bevelhebber:

Supreme Chancelor Palpatine

Details
Conflicten:

Clone Wars

De Republic Navy was de vloot die vloog onder het vaandel van de Galactic Republic.

Specificaties[]

Net zoals de andere delen, kwam de Republic Navy pas echt tot stand na het uitbreken van de Clone Wars. Daarvoor bestond de vloot voornamelijk uit schepen van de Judicial Forces die dan nog vaak voor diplomatieke doeleinden werden ingeschakeld. De vloot was de eerste die sinds heel lange tijd dienst deed op enorme Capital Ships, waaronder de beruchte Star Destroyers die voor het eerst hun opwachting maakten in de Republic Navy.

De Republic Navy was één van de cruciale onderdelen van het Grand Army of the Republic dat één van de twee fracties was ten tijde van de Clone Wars. De Navy bestond uit veel vloten die meestal een Sector voor hun rekening namen. Eén van de bekendste armada's was de Open Circle Fleet. Deze vloot vocht het meest in de Outer Rim Territories onder leiding van Generals Obi-Wan Kenobi en Anakin Skywalker. Een deel van deze vloot kwam naar Coruscant om mee te vechten tegen General Grievous' vloot.

Structuur Republic Navy[]

 • Element: Een enkel schip in de Navy werd meestal bestempeld als een Element.
 • Section: Bevatte drie tot twaalf schepen en werd een Line genoemd als een groot schip aanwezig was en een Flotilla als het bestond uit lichte schepen. De hoogste Captain had gezag over een Section, tenzij er een Jedi Commander aanwezig was.
 • Squadron: Bevatte 12 tot 36 schepen met ondersteunende schepen. Een Squadron bestond uit 3 à 4 Sections, bestaande uit minder grote schepen, zoals Frigates of Corvettes. Een Commodore leidde een Squadron of een Jedi General in het andere geval.
 • Battle Group: Bevatte 48 tot 72 schepen met ondersteunende schepen. Een Battle Group bestond uit 2 tot 4 Squadrons. Het werd sterk genoeg geacht om de meeste versterkte schuilplaatsen van de CIS op te rollen. Een Admiral of een Jedi General leidde een Battle Group.
 • Fleet: Bevatte 100 tot 300 schepen, met ondersteunende schepen. Een Fleet bevatte drie tot 6 Battle Groups en werd geleid door een Fleet Admiral of een Senior Jedi General. De samenstellingen van de vloten verschilden naar gelang hun taken en functies.
 • Armada: Bevatte 1.000 tot 5.000 schepen met ondersteunende schepen. Een Armada was een eenheid die niet in gevechten zelf werd gebruikt, maar eerder voor statistieken. De Open Circle Fleet was eigenlijk technisch gezien een Armada. Het bestond uit 10 tot 50 Fleets en werd bestuurd door een lid van de Jedi High Council.
 • Navy: Was het collectief geheel van alle Armadas, bestuurd door Supreme Chancellor Palpatine.

Structuur Republic Starfighter Corps[]

Een belangrijk onderdeel was het Republic Starfighter Corps. Het was onderverdeeld in verschillende groepen, naargelang het schip of basis waaronder zij dienden.

 • Section: Bevatte twee tot vier Starfighters en werd geleid door een Lieutenant.
 • Flight: Bevatte vier tot acht Starfighters met extra crew. Twee Sections werden een Flight die werd geleid door een Captain.
 • Squadron: Bevatte 12 tot 32 Starfighters met extra crew. Een Major of Jedi Commander (Padawan) leidde een Squadron.
 • Wing: Bevatte 36 tot 320 Starfighters met extra crew. Een Wing bestond uit maximaal tien Squadrons en werd geleid door een Clone Commander of een Jedi General.
 • Group: Bevatte 72 tot 640 Starfighters met extra crew. Een Group bestond uit twee Wings en werd geleid door een Clone Commander of een Senior Jedi General.

Capital Ships[]

Venator-class Star Destroyer

Space Stations[]

Battleships[]

 • Corellian Warship
 • Humbarine Warship
 • Mandator I-class Star Dreadnaught
 • Mandator II-class Star Dreadnaught

Battlecruisers[]

Destroyers[]

Cruisers[]

Frigates[]

Corvettes[]

Starfighters[]

BTL-B Y-Wing

Support Ships[]

Pelta-class Medical Frigate

Logistiek[]

Dropships & Landers[]

Shuttles[]

Bekende schepen[]


Bekende vloten[]

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement