Wikia


Rey
Rey
Uiterlijke kenmerken
Species:

Mens

Geslacht:

Vrouw

Lengte:

1.70 meter
54 kilogram

Haarkleur:

Bruin

Oogkleur:

Bruin

Biografie
Geboren:

15 ABY

Thuiswereld:

Jakku

Functie:

Scavenger

Wapen:

Quarterstaff
NN-14 Blaster Pistol
Lightsaber

Vervoer:

Rey's Speeder

Affiliatie:

Resistance

Rey Finn vluchten

Finn & Rey vluchten op Jakku

Finn Rey Falcon

Finn & Rey aan boord van de Falcon

Quote: "Ben, when we touched hands, I saw you future."
-- Rey

Rey was een jonge vrouw die in 34 ABY als een scavenger op Jakku leefde nadat haar ouders haar als kindje had achtergelaten.

Biografie

Jakku

Rey werd geboren in 15 ABY en als klein kindje achtergelaten op Jakku en overgeleverd aan Unkar Plutt. Hoewel ze niets meer herinnerde over haar ouders, waren het dronkaards die haar verkochten in ruil voor drank. Toch had Rey altijd een vermoeden dat haar ouders nietsnutten waren, al bleef ze altijd hopen dat ze zouden terugkomen om haar mee te nemen.

Rey groeide op in haar eentje en maakte een woonst in de buik van een gecrashte AT-AT Walker uit de Battle of Jakku. Ze bleef de hele tijd op Jakku om te wachten op haar familie omdat Rey er vast van overtuigd was dat ze ooit zouden terugkomen om haar mee te nemen. Om te overleven werd Rey een scavenger die voortdurend op zoek was naar bruikbare en kostbare materialen die op Jakku te vinden waren, vaak in de wrakstukken van enorme schepen die waren neergestort in het laatste grote gevecht tussen het Galactic Empire en de New Republic. Om zich snel te vervoeren, gebruikte Rey een eigen speeder en werd ze erg handig in het gebruik van een quarterstaff. Rey was vaak op trektocht waardoor ze Jakku en de omgeving rond Niima Outpost erg goed kende. Met haar vondsten trok ze naar Unkar Plutt die haar in ruil een aantal porties gaf, waardoor ze voedsel kon aanmaken, zoals Polystarch.

BB-8 & Finn

Rey's leven zou voorgoed veranderen toen ze op een avond een BB-8 bevrijdde uit het net van Teedo. Rey wilde niet dat de droid zou worden gebruikt voor onderdelen en na aarzelen bood ze de droid aan om haar te volgen. Rey ontdekte de waarde van de droid toen Plutt voor hem maar liefst zestig porties wilde geven. Rey weigerde echter, maar meteen erna werd ze door twee trawanten van Plutt aangevallen en dacht ze een derde aanvaller te hebben gesignaleerd. Die derde aanvaller was echter Finn die ontsnapt was uit de First Order en zo snel mogelijk Jakku wilde verlaten. Toen Finn zei dat hij bij de Resistance hoorde en zei dat BB-8 de kaart naar Luke Skywalker bevatte, dacht Rey dat Luke enkel iemand was uit legenden en sagen. Meteen daarna werd het trio echter opgejaagd door de First Order waardoor ze vluchtten en Jakku dienden te verlaten. Rey dacht dit te doen met een Quad Jumper, maar toen die werd vernietigd door First Order TIE Fighters, moesten ze een ander schip gebruiken dat Rey bestempelde als garbage. De Millennium Falcon bleek echter nog steeds te werken nadat ze jaren niet meer had gevlogen. Met Rey als piloot en Finn als schutter probeerden ze te ontkomen aan twee TIE fighters die ze uiteindelijk konden verschalken na een adembenemende achtervolging doorheen het Graveyard of Ships.

Han Solo

Na hun ontsnapping stelden Rey en Finn elkaar voor, al was het gevaar nog niet geweken. Ten eerste was de First Order te weten gekomen dat een meisje BB-8 had helpen ontsnappen en ten tweede was er een gaslek in de Falcon dat dodelijke gevolgen kon meebrengen. Op aanraden van Finn, die het op een akkoordje met BB-8 had gegooid, vertelde BB-8 dat het Ileenium System de locatie was van de Resistance basis. Net nadat het gek was hersteld, werd de Falcon echter gegrepen door een Baleen-class Heavy Freighter. In tegenstelling tot wat Finn en Rey vreesden, was het niet de First Order, maar wel Han Solo en Chewbacca die eindelijk weer de Falcon terugvonden. Toen Han zijn naam en dat van zijn schip verklapte, realiseerde Rey zich dat zowel het schip als haar eigenaar legendarisch waren. Rey wierp zich meteen op als een begenadigde mecanicien aangezien ze wist welke aanpassingen Unkar Plutt allemaal had doorgevoerd.

Solo wilde Rey en Finn droppen, maar toen Finn over de opdracht van BB-8 vertelde, besloot Solo om nog even te wachten. Zeker toen de Guavian Death Gang en Kanjiklub aan boord kwamen van de Eravana om hun geld op te eisen bij Solo. Na hun avontuur met de Rathtars, waarbij Rey het leven van Finn redde, ontsnapte de Falcon ook door toedoen van Rey die Han erop wees om de compressor te gebruiken die Plutt liet installeren om het schip extra kracht te geven bij het opstijgen.

Visioen

Han Solo besloot om BB-8 naar Maz Kanata te brengen waar de droid op een veilige manier naar de Resistance zou gebracht worden nadat hij de kaart van BB-8 had gezien en vertelde wat er met Luke was gebeurd. Hij bood Rey een job aan aan boord van de Falcon aangezien ze van het schip hield en Chewbacca haar graag mocht. Hij gaf haar ook een NN-14 Blaster Pistol om zich te verdedigen.

In Maz Kanata's Castle raakte Rey teleurgesteld in Finn nadat Chewbacca met een opdringerige Unkar Plutt had afgerekend die de Falcon vanop Jakku was gevolgd. Niet omdat hij opbiechtte een voormalig First Order Stormtrooper te zijn geweest, maar omdat hij wilde vluchten naar de Outer Rim en haar in de steek liet. Finn bood Rey aan om met hem mee te gaan, maar dat wilde ze zelf niet. Meteen daarna raakte Rey aangetrokken door gehuil uit de kelders van het kasteel. Daar ontdekte ze een Lightsaber in een kist. Toen ze die aanraakte, kreeg Rey een mysterieus visioen waardoor ze beelden zag van Luke Skywalker, de Knights of Ren en zichzelf als kindje dat werd achtergelaten op Jakku. Obi-Wan Kenobi fluisterde haar toe dat ze haar eerste stappen had gezet. Maz Kanata vertelde Rey dat de lightsaber van Luke en zijn vader was geweest en dat het wapen nu naar Rey lonkte. Rey was echter enorm geschrokken door wat er was gebeurd, zeker omdat Maz haar vertelde dat haar familie nooit zou terugkeren naar Jakku en dat de band die Rey zocht voor haar lag en niet achter haar.

Rey vluchtte in paniek naar de bossen rond het kasteel en weigerde de lightsaber nog aan te raken. Met BB-8 aan haar zijde zag ze echter hoe de First Order op Takodana was gearriveerd.

Ontvoering

In het gevecht schoot Rey een aantal stormtroopers neer alvorens Kylo Ren naderde. Kylo bevroor Rey met de Force en ontdekte dat ze de kaart van BB-8 had gezien. Daarom liet hij de droid ongemoeid en koos hij ervoor om Rey mee te nemen aan boord van zijn shuttle.

Rey ontwaakte in gevangenschap aan boord van de Starkiller Base waar Kylo Ren haar ondervroeg over de map die naar Luke Skywalker leidde. Kylo zette echter vrij snel zijn masker af nadat Rey een opmerking maakte over het feit dat Kylo gemaskerd was. Met de Force probeerde hij de informatie uit Rey's geheugen te trekken, maar Rey slaagde erin om weerstand te bieden, ook al wist Kylo van Rey's verleden, haar vaderlijke gevoelens voor Han en de oceaanplaneet met eilanden die ze soms zag. Op een bepaald moment geraakte zij zelf in Kylo's geest en zag ze dat hij bang was om niet even sterk te worden dan Darth Vader. Hiervan schrok Kylo zo erg dat hij ten rade ging bij Snoke waardoor Rey alleen achterbleef.

Rey probeerde een Jedi Mind Trick op een stormtrooper en bij de derde poging lukte het zodat hij haar bevrijdde en hem haar blaster gaf. Rey baande zich een weg doorheen de Starkiller Base waarbij haar ervaring vanop Jakku erg goed van pas kwam. Op een bepaald moment botste ze op Finn, Han Solo en Chewbacca die haar kwamen bevrijden en de Starkiller Base kwamen saboteren.

De Awakening

De groep splitste zich op waarbij Rey en Finn in een First Order Snowspeeder zich naar de bovenste passages begaven van de basis. Van daaruit zagen ze hoe Han Kylo Ren naderde en hoe Kylo Han doodde. Finn en Rey vluchtten naar buiten waar een gewonde Kylo Ren hen opwachtte. Rey was woedende, maar Kylo counterde haar aanval makkelijk met een Force push waardoor ze het bewustzijn verloor. Toen ze ontwaakte, zag Rey dat Kylo Finn had verwond nadat hij zich had verdedigd met Luke's lightsaber. Toen Kylo de saber wilde grijpen, nam Rey haar verantwoordelijkheid en greep zij Luke's lightsaber om de confrontatie met Kylo voort te zetten. Kylo had de bovenhand en dwong Rey naar de afgrond van een ravijn, maar nadat Kylo opperde dat hij haar wel wilde opleiden, vond Rey de nodige kalmte en dwong zij Kylo terug. Ze verwondde hem, vernietigde zijn saber en gaf hem een snijwonde in het gelaat. Net op dat moment barstte de grond open tussen de twee strijders door de Starkiller Base die aan het instorten was. Rey boog zich over de gewonde Finn en Chewbacca kwam het duo ophalen in de Falcon.

Luke Skywalker

Leia Organa verwelkomde Rey op een hartelijke manier op D'Qar alsof ze wist wie Rey was. Kort daarna ontwaakte R2-D2 uit zijn low power modus om de kaart naar Luke te vervolledigen met het stukje van BB-8. Op D'Qar zei Rey vaarwel aan de bewusteloze en herstellende Finn alvorens ze werd uitgewuifd door Leia en BB-8. Met Chewbacca, R2-D2 en de Falcon trok Rey op zoek naar Luke volgens de coördinaten van de kaart. Rey vond Luke Skywalker terug op een planeet met oceanen en eilanden waarop ruïnes waren gebouwd. Ze bood Luke de lightsaber van zijn vader aan die hij prompt weigerde en weggooide.

Luke zei dat Rey het eiland moest verlaten en wilde niet met haar praten. Rey echter riep de hulp in van Chewbacca waardoor Luke besefte dat de Millennium Falcon er was, maar zonder Han Solo ... Toch wilde Luke niet terugkeren. Hij vond zijn terugkeer nutteloos en zei dat hij naar Ahch-To was getrokken om een reden. Rey bleef Luke achtervolgen en zag zijn dagelijkse routine die bestond uit het verzamelen van drank (melk) en eten (vis).

Rey trok naar de Uneti Tree waar Luke enkele originele en waardevolle Jedi boeken had bewaard. Rey vertelde dat ze dit alles had gezien in een visioen. Luke vroeg zich af wie Rey was en waarom ze naar Ahch-To was gekomen. Rey zei dat ze altijd iets had gevoeld en dat het nu was ontwaakt en dat ze iemand nodig om haar op te leiden. Luke weigerde echter nog steeds om haar op te leiden. Maar nadat R2-D2 Luke de originele boodschap van Leia toonde aan boord van de Falcon, besloot Luke toch om Rey drie basislessen te geven over de Force.

Luke ontdekte al snel dat Rey niets wist over de Force. In de eerste les leerde hij haar om de Force waar te nemen in alle geledingen. Hij zei dat de Force geen eigendom was van de Jedi en te denken dat al het goede zou sterven wanneer de Jedi zouden verdwijnen, een zeer ijdele gedachte was. Rey werd echter aangetrokken door een put waar de Dark Side sterk was. Luke was verbaasd dat Rey daar meteen door werd aangetrokken, maar Rey besefte ook dat Luke zich had afgesloten van de Force en dat ze hem daardoor niet kon voelen.

Ondertussen begon Rey Kylo Ren te zien met de Force, net als hij haar kon zien. Ze communiceerden met elkaar alsof ze naast elkaar stonden, ook al zagen ze niet waar ze zich precies bevonden. De eerste gesprekken verliepen uiteraard bijzonder moeizaam, maar Luke's norse houding liet Rey meer en meer openstaan voor Kylo's situatie. Volgens haar was Ben immers de enige hoop indien Luke niet wilde terugkeren.

In de volgende les legde Luke uit hoe de Jedi waren gefaald en hoe ze Darth Sidious en Darth Vader hadden aan de macht laten komen. Rey repliceerde dat hij echter alles weer had goed gemaakt. Luke legde uit dat hij had gefaald in zijn trots om Ben Solo te trainen. Luke gaf een versie van Bens verraad, waarin Ben zich tegen Luke keerde en de Jedi Academy vernietigde. Luke achtte zichzelf verantwoordelijk voor het lot van zijn neef. Luke was beschaamd om een Jedi Master te zijn en als een legende te worden beschouwd.

Rey voelde zich alleen op Ahch-To toen ze opnieuw contact kreeg met Kylo. Kylo legde echter zijn versie uit van zijn 'verraad' en zei ook dat Rey haar ouders haar gewoon hadden weggegooid. Rey werd naar de Mirror Cave gezogen doorheen de duistere put. Daarin zag ze zichzelf eindeloos in een reeks spiegels en langs de andere kant hoopte ze om haar ouders te zien. Maar het was Rey zelf die verscheen ... Bij een volgend contact in de Force groeiden Rey en Kylo naar elkaar toe en raakten ze elkaar aan. Luke zag dit gebeuren en werd erg boos. Maar Rey wilde de waarheid weten over Kylo's verraad en stopte Luke met geweld. Nadat Rey haar staf verloor in de strijd greep ze Anakins lightsaber, waarop Luke zich gewonnen moest geven en de ware versie vertelde. Rey zei dat ze Kylo's toekomst had gezien dat hij van kant zou veranderen als ze hem zou kunnen ontmoeten. Luke raadde dit echter af en wilde niet helpen. Volgens Rey was Kylo de laatste hoop voor de Resistance en ze verliet het eiland aan boord van de Falcon.

Snoke

Kylo stond Rey op te wachten op de Supremacy en bracht haar naar Snoke. Hierdoor kwam hij weer in de bovenste schuif te liggen van zijn meester. Nochtans had Rey gezegd dat ze Bens toekomst had gezien, een toekomst waarin hij nog van kant veranderde. Ze zei dat ze hem daarmee wou helpen. Kylo zei dat hij Rey's toekomst had gezien en dat zij in zijn visioen van kant veranderde. Bovendien zei hij dat hij had gezien wie Rey haar ouders waren.

Snoke verklapte dat hij er voor had gezorgd dat Rey en Ben contact hadden gekregen met elkaar in de Force en dat Snoke dus Rey naar hem had gelokt doordat ze dacht dat er nog goed in Ben zat. Snoke wilde dat Rey Luke's locatie verraadde en daarna zou Snoke haar doden. Snoke ontdekte waar Luke zich schuilhield en wilde met hem afrekenen na de vernietiging van de Resistance. Snoke speelde met Rey en wachtte op Kylo Ren om Rey te executeren. Hij zei dat hij zijn opleiding kon voltooien door Rey te doden. Rey probeerde door te dringen bij Ben, maar Snoke lachte haar uit. Terwijl Snoke zei dat Kylo zijn ware vijand zou doden met zijn saber, draaide hij subtiel de saber van Luke die naast Snoke lag en ontstak hij de saber, die Snoke in twee sneed.

Kylo en Rey vormden een front tegen de Praetorian Guards, die waardige tegenstanders waren, alvorens ze werden verslagen. Daarna vroeg Kylo aan Rey om hem te vervoegen en om het verleden te laten sterven, zodat ze samen een nieuwe toekomst konden uitbouwen. Kylo vertelde aan Rey dat haar ouders dronkaards waren die haar voor drank hadden verkocht op Jakku, een waarheid die Rey eigenlijk ook zelf altijd had beseft. Kylo vond Rey wél waardevol, maar Rey weigerde en toen Kylo en Rey aan Luke's saber trokken met de Force, werd het wapen in twee gebroken. Maar niet veel later geraakt de Supremacy vreselijk beschadigd door de Raddus en verloor Kylo het bewustzijn door de klap.

Crait

Rey werd opgepikt door de Falcon en als schutter reisde ze naar de Crait waar de Falcon de aanval van de Resistance ondersteunde. Het schip lokte door KYlo's woede alle TIE fighters weg vanop het strijdtoneel. Nadat alle TIEs waren vernietigd, kon Rey via de S-Thread Transmitter Bracelet van Leia (die nu door Finn werd gedragen) merken waar de Resistance zich bevond. Rey zag een pad met grote rotsblokken een doorgang verhinderen, maar ze opende zich voor de Force en tilde met gemak de rotsblokken op. Rey werd verenigd met Finn en ontmoette even later Poe Dameron, nu tijdens een meer officiële introductie. Rey voelde dat Luke op een serene manier was gestorven en Leia beaamde dit. Rey had echter de Jedi boeken meegenomen vanop Ahch-To en Luke had al eerder tegen Kylo verklaard dat hij niet de laatste Jedi zou zijn.

Achter de Schermen

Verschijning

Bron

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.