Wikia


Rishi
Rishi
Astrografisch
Regio:

Wild Space
Rishi Maze

Sector:

Abrion Sector

Stelsel:

Rishi System

Sterren:

Rish

Manen:

Rishi Moon

Omlooptijd:

268 dagen

Rotatietijd:

20 uren

Fysisch
Diameter:

12.030 kilometer

Atmosfeer:

Type I

Zwaartekracht:

Standaard

Klimaat:

Warm
Vochtig

Terrein:

Bergen
Moerassen

Maatschappelijk
Inheems:

Rishii (9%)

Kolonisten:

Mensen (87%)
Galandans

Taal:

Basic

Populatie:

2 miljard

Affiliatie:

H'Kig Religion

Rishi was de enige planeet in het Rishi System waar leven mogelijk was. Het was een planeet die vaak werd gebruikt als hulpmiddel bij het navigeren maar de planeet werd zelden bezocht.

Geografie, Klimaat & LevenEdit

Rishi was de enige van vier planeten in het Rishi System waar leven mogelijk was. Rishi had één maan, genaamd de Rishi Moon. Rishi lag nabij de Rishi Maze en relatief dicht bij Kamino.

Op Rishi waren er slechts enkele leefbare plaatsen volgens de plaatselijke Rishii en de kolonisten. Deze plaatsen waren diepe valleien waar men dicht op elkaar leefde. De kolonisten verkozen de lage moerassen en de Rishii de hoge toppen van de door wind geteisterde bergketens. Het was op die plaats dat de Rishii hun eenvoudige samenleving opbouwden.

CultuurEdit

In 60 BBY landden er talloze kolonisten en religieuze vluchtelingen van Galand. Zij verkozen ook om in een afgescheiden gemeenschap te leven en trokken naar de lage landen op Rishi. Deze kolonisten behoorden tot de religieuze H'Kig Religion. Ze volgden strenge codes en verboden het gebruikt van Repulsorlifts voor het uur van de eerste maaltijd en na het uur van het laatste gebed. Deze en andere wetten waren de norm op Rishi. De kolonisten verkozen Rishi om hun geloof vrij te beoefenen en om de natuurlijke rijkdom van de planeet. Alle niet-leden van de H'Kig Religion mochten doen en laten wat ze wilden, zolang ze de regels van de orde maar niet doorbraken.

Elke stad bestond uit witte, stenen gebouwen. Deze gebouwen werden soms in de bergketens gebouwd maar de toppen bleven onaangeraakt. In deze toppen leefden immers de Rishii. Deze vogelachtige autochtonen hadden een goede relatie met de kolonisten maar verstonden niet waarom men in valleien wilde leven. Omwille van de tolerantie van de kolonisten waren ook verschillende criminele organisatie die hun thuisbasis hadden gebouwd op Rishi.

Mineralen en ertsen werden geëxporteerd, net als brandstof en missionarissen van de H'Kig Religion. Technologie moest dan weer worden geïmporteerd van andere planeten.

Rishi exporteerde vooral ertsen, brandstof en missionarissen. Het importeerde voornamelijk voedsel en technologie.

GeschiedenisEdit

Het Rishi System diende zeer lang als vertrekpunt voor een Hyperspace sprong naar de Rishi Maze. Met deze sprong doorkruiste men de Zareca String, een reeks afgelegen stelsels die tussen beide galaxies waren gelegen en die werden gebruikt voor bevoorrading en navigatie. De start van de Zareca String lag bij Rishi en werd gemarkeerd door een baken.

Rishi werd eigenlijk over het hoofd gezien in vergelijking met andere planeten in de Abrion Sector.

In 3.640 BBY bevond zich een groot deel van de Revanites op Rishi. Hier bereidden ze zich voor om het Sith Empire en de Galactic Republic elkaar te laten vernietigen in een slag. Die slag kwam er (de Battle of Rishi), maar doordat Lana Beniko, Theron Shan en de helden van de Republic en het Sith Empire op tijd van de dreiging leerden, voorkwamen ze dat de vloten van de beide grootmachten elkaar wisten te vernietigen.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.