Wikia


Rishi System
Rishi Moon
Astrografisch
Regio:

Outer Rim Territories

Sector:

Abrion Sector

Sterren:

Rish

Planeten:

Risha
Rishal
Rishi
Rishos

Manen:

Rishi Moon

Maatschappelijk
Species:

Rishii

Affiliatie:

Galactic Republic

Het Rishi System was een systeem in de Outer Rim Territories aan de grens met de Rishi Maze.

SamenstellingEdit

Het Rishi System telde één zon en vier planeten waarvan er één bewoond was. De andere drie planeten waren niet bewoonbaar maar wel bruikbaar voor grondstoffen.

Het Rishi System werd regelmatig bezocht maar Rishi zelf niet. Dit kwam doordat Rishi het eindpunt was van de Outer Rim Territories en het startpunt was van de Zareca String, een reeks stelsels die moesten doorkruist worden om de Rishi Maze te bereiken. In het Rishi System bevond zich een baken dat de start van deze Zareca route aanduidde.

Tijdens de Clone Wars diende dit systeem als een buffer om het Kamino System te bewaken.

VerschijningEdit

BronEdit

In andere talen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.