Star Wars Wiki
Advertisement
Satine Kryze
Satine Kryze2.jpg
Uiterlijke kenmerken
Species:

Mens

Geslacht:

Vrouw

Lengte:

1,77 meter

Haarkleur:

Blond

Oogkleur:

Blauw

Biografie
Thuiswereld:

Kalevala

Overleden:

20 BBY

Titel/Rang:

Duchess

Functie:

Leidster van de Council of Neutral Systems

Wapen:

Deactivator Hold-Out Blaster Pistol

Vervoer:

Coronet

Affiliatie:

New Mandalorians
Council of Neutral Systems

Relaties
Vader:

Adonai Kryze

Duchess Satine

Satine & Obi-Wan op Concordia

Quote: "I remember a time when Jedi were not Generals but peacekeepers."
-- Duchess Satine

Satine Kryze was de Duchess van de planeet Mandalore en de leidster van de New Mandalorians tijdens de Clone Wars.

Biografie[]

New Mandalorians[]

Satine Kryze was de leidster van de New Mandalorians die koste wat het kost vrede probeerde te behouden onder de Mandalorians. Hiervoor werd ze bijgestaan door Prime Minister Almec en Senator Tal Merrick. Ze kreeg ook hulp van Governor Pre Vizsla die haar hielp met de dissidenten van de Death Watch op te sporen. Om de neutrale positie van Mandalore kracht bij te zetten, leidde Satine de Council of Neutral Systems tijdens de Clone Wars. Satine was een verschijning die automatisch de aandacht trok wanneer ze sprak maar haar hart behoorde toe aan slechts één persoon.

Bo-Katan was de zus van Satine Kryze, maar waar Satine het pad koos van de New Mandalorians, koos Bo-Katan om de oude tradities te volgen en sloot ze zich aan bij Death Watch. Lang geleden was Satine verliefd geworden op Obi-Wan Kenobi toen hij als Padawan met Qui-Gon Jinn een maand op Mandalore verbleef om Satine te beschermen in een burgeroorlog. Satine verbleef op Coruscant om er vaardigheden als diplomatie en onderhandelen aan te leren, maar toen haar vader stierf was ze de erfgenaam en leidster van haar clan. De Jedi moesten haar beschermen en verbleven daarom nog een tijdje in haar onmiddellijke omgeving. Obi-Wan en Satine werden voortdurend achternagezeten door Bounty Hunters en dag na dag groeiden ze naar elkaar toe. Na het conflict vertrokken de Jedi hoewel ook Kenobi haar gevoelens deelde. Hoewel haar liefde voor Jedi Master Obi-Wan Kenobi aan een ver verleden toebehoorde, zouden haar gevoelens voor Obi-Wan nooit uitdoven. Satine Kryze nam de taak op zich om Mandalore opnieuw op te bouwen nu bijna iedereen van haar volgelingen was gedood in de burgeroorlog.

Satine kwam terug in contact met Obi-Wan Kenobi toen de Republic een onderzoek opende naar het gedrag van de Mandalorians en de terugkeer van de Mandalorian Death Watch. Na een terroristische aanslag op Memorial Shrine leidde het onderzoek hen naar Concordia die als een onafhankelijke provincie van Mandalore werd bestuurd door Pre Vizsla. Vizsla ontving de Jedi Master en de Duchess in zijn paleis en stond bekend als iemand die zocht naar leden van de Death Watch om hen te ontmaskeren. Obi-Wan ontsnapte van de plechtigheden en ontdekte tijdens zijn onderzoek een verlaten mijn waar de Death Watch een basis hadden gebouwd. Nadat Satine hem moest redden, werden ze geconfronteerd met de leider van de Death Watch, die Pre Vizsla bleek te zijn. De toenadering van Satine naar de Republic was tegen de zin van Pre Vizsla en de Death Watch. Zij hadden zich geallieerd bij de CIS en probeerden om Kryze te chanteren en haar af te zetten.

Vizsla ging een duel aan met Kenobi met zijn oude Darksaber maar de Jedi was te sterk voor de Mandalorian die kon vluchten en zijn Death Watch krijgers achter Satine en Obi-Wan stuurde.

Neutraliteit[]

Omdat Satine niet wou dat de Republic zich kwam mengen op Mandalore, reisde ze met haar schip, de Coronet, onder escorte naar Coruscant om haar visie te verduidelijken.

Onderweg naar Coruscant merkte Anakin snel op dat iets gaande was tussen Kenobi en de Duchess. Kenobi vertelde wat er vroeger was gebeurd op Mandalore en Anakin Skywalker noemde haar vervolgens de 'vriendin' van Obi-Wan. Satine en Obi-Wan discussieerden in verband met de (on)nodige Jedi escorte maar deze bleek al snel vrij nodig te zijn. Er waren Spider Assassin Droids losgelaten aan boord van de Coronet en deze aarzelden niet om slachtoffers te maken.

Merrik & Satine

Satine en Obi-Wan konden zich verdedigen tegen de kleine Spider Probe Killers maar Satine werd even later verrast toen bleek dat haar eigen Senator Tal Merrik de verrader was en de Droids aan boord had gebracht. Hij gijzelde Satine, doodde iedereen op de brug en contacteerde Pre Vizsla om zijn ontsnapping te beschermen. Toen Satine dacht dat haar laatste uur had geslagen, bekende ze nog steeds verliefd te zijn op Kenobi. Toen dat gevoel wederzijds bleek te zijn, raakte Merrik even verstrooid en kon Satine hem overmeesteren door op zijn voet te stampen.

Zij hield Merrik onder schot maar kon hem niet vermoorden omwille van haar sterke pacifistische houding. Ook Kenobi kon dit niet doen omdat Satine hem anders zou beschouwen als een moordenaar. Uiteindelijk klaarde Anakin Skywalker de klus en stak Merrik neer in zijn rug.

Tijdens de sessie in de Galactic Senate werd Satine verbaasd door de woorden van haar geloofwaardige Deputy Minister Jerec in een Hologram. Hij vroeg dat de Republic zou tussenbeide komen op Mandalore, iets wat Satine dacht dat hij nooit zou vragen voor zijn volk. Deze boodschap kon de beslissing bëinvloeden om de Republic tussenbeide te laten komen. Satine kon Jerec echter niet vragen wat er gaande was aangezien hij eerder was gedood tijdens een bomexplosie op Kalevala.

Satine was woedend door de gang van zaken in de Senate en na een eerste aanslag op haar Airspeeder, ontmoette ze 's nachts Davu Golec, een Mandalorian die bij het Republic Ministry of Intelligence werkte. Golec had een originele opname van Jerec gevonden waardoor de hele stemming in de Senate gemanipuleerd leek. Golec werd echter ook vermoord door de Death Watch en in paniek vluchtte Satine weg.

Satine & Kenobi op Coruscant

Satine riep de hulp in van Obi-Wan Kenobi die een laatste aanval van de Death Watch kon verijdelen. Satine gaf de opname van Jerec mee aan Obi-Wan en terwijl zij zich liet arresteren door de Senate Guards, kon Kenobi deze opname aan Padmé Amidala geven die deze liet tonen in de Galactic Senate. De echte boodschap vertelde dat de Mandalorians zelf tegen de Death Watchs moesten optreden zonder steun van de Republic. Hierdoor besliste men om de Mandalorians met rust te laten. Satine's missie was geslaagd en ze bedankte Obi-Wan Kenobi voor zijn vriendschap en trouw tijdens deze moeilijke dagen.

Corruptie[]

Nadat Satine de neutraliteit van Mandalore had bekomen in de Senate, nodigde ze Padmé Amidala uit om Mandalore een diplomatiek bezoek te brengen. De planeet had een moeilijk omdat meer en meer planeten geen zaken meer met de planeet wilden doen omwille van de neutraliteit. Daarom werden veel zaken gedaan met smokkelaars en raakte de planeet verwikkeld in corruptie en een uitgebreide bureaucratie die politieke besluiten deed vertragen.

Samen met Padmé ontdekte Satine dat kinderen van een school waren vergiftigd door Mooga Tea. Dit spoor leidde naar een heleboel corrupte ambtenaren, in de school, bij de douane en bij de politie. De Moogan en Gotal smokkelaars werden gearresteerd, net als de medeplichtige Mandalorians.

Almec verraadt Satine & Mandalore

Om de corruptie bij de basis aan te pakken vroeg Satine aan Padmé Amidala om dankzij haar goede banden een Jedi uit te nodigen op Mandalore. Ahsoka Tano werd als Padawan uitgekozen omdat zij zou kunnen doordringen bij de cadets op de Royal Academy of Government. Ahsoka gaf onder andere les aan Satine's neef, Korkie, en zijn vrienden. Toen zij een geheime transactie ontdekten van achtergehouden goederen en levensmiddelen, probeerde Satine hen af te wimpelen omdat dit te gevaarlijk was. Satine wist dat er wat gaande was op een hoog niveau, maar verwachtte niet dat het Almec zou zijn die de schuldige was van de corruptie en het kunstmatig opdrijven van de prijzen voor goederen door deze achter te houden. Satine werd door Almecs wachters meegenomen en toen Ahsoka haar kwam redden, waarschuwde ze voor een valstrik. Almec had Ahsoka's plannen door en wilde Satine haar corruptie laten bevestigen in een document. Zelfs onder dwang van elektrische schokken, weigerde de Duchess toe te geven. Vervolgens liet Almec Korkie en zijn vrienden halen die ook al gevangen waren genomen. Op dat moment greep Ahsoka in en samen met Korkie en de cadets konden ze de wachters van Almec overmeesteren. Almec zelf werd gevloerd en gevangengezet.

Satine wist dat er al langer wat gaande was en had gehoopt dat de komst van een Jedi de hele affaire in beweging zou brengen. Met Almec verdween een belangrijke corrupte pion, maar op wie op Mandalore kon Satine echt nog vertrouwen?

Shadow Collective[]

Satine sterft in de armen van Obi-Wan

De komst van het Shadow Collective betekende het einde van de regeerperiode van de Duchess. Via gerichte aanslagen kon Pre Vizsla en Death Watch onrust stoken en de zwakte van de New Mandalorians blootstellen. Death Watch maakte zogenaamde arrestaties en stelde orde op zaken zodat Vizsla als nieuwe leider van Mandalore werd erkend. Satine werd door Vizsla gearresteerd en in de cel gegooid. Daar ontmoette ze Almec die nog steeds geen berouw had van zijn daden. Sterker nog, hij ging akkoord op een voorstel van Darth Maul om als leider van Mandalore onder zijn bevel te regeren. Nadat Maul Vizsla had gedood in een duel kondigde Almec aan dat Vizsla door de Duchess was omgebracht.

Satine wachtte in haar cel haar lot af, maar ze werd bevrijd door haar neef Korkie die een bondgenootschap had gevormd met Bo-Katan, de voormalige Lieutenant van Pre Vizsla. Satine probeerde een bericht naar Coruscant te sturen, maar Maul had het communicatienetwerk uitgeschakeld. Daarom moesten Bo-Katan en Korkie Satine zo ver mogelijk proberen weg te brengen zodat ze haar bericht kon verzenden. Net alvorens Satine opnieuw werd gegrepen, kon ze een bericht voor Obi-Wan Kenobi versturen.

Obi-Wan kwam Satine ter hulp en nu was hij het die haar uit de cel haalde. Maar ook zijn reddingspoging faalde uiteindelijk. De Twilight die Obi-Wan had geleend van Anakin werd zwaar beschadigd en de versufte Obi-Wan en Satine werden door Darth Maul en Savage Opress zelf ingerekend.

Maul wilde Obi-Wan kwetsen door Satine te pijnigen. Maul hoopte dat Obi-Wan de Dark Side zou gebruiken indien hij zag dat Satine gekwetst werd. Maar Obi-Wan bleef volhouden en zelfs toen Maul de Darksaber nam en Satine neerstak, liet Obi-Wan zich niet verleiden door de Dark Side. Met haar laatste woorden zei Satine aan Obi-Wan dat hij steeds moest volhouden aan zijn principes en nooit mocht opgeven waarin hij geloofde. Ook zei ze dat ze altijd van hem gehouden had. 

Achter de Schermen[]

  • De naam is mogelijk een knipoogje naar het personage gespeeld door Nicole Kidman in 'Moulin Rouge' waarin ook Ewan McGregor speelt.
  • Satine's stem werd ingesproken door Anna Graves.

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement