Wikia


JJ emergency

Senior Representative Binks van Naboo

Een Senatorial Aide of Associate Planetary Representative was een officiële vertegenwoordiger van een planeet die een volk, species of organisatie vertegenwoordigde in de Galactic Senate. Bij stemming hadden zij geen rechtstreeks stemrecht maar ze konden uiteraard wel hun Senator adviseren.Soms waren deze gespecialiseerd in bepaalde materies waarmee ze de Senator van hun planeet hielpen.

Bekende Politieke AidesEdit

Bekende niet-politieke AidesEdit

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.