Wikia


Si'Klaata Cluster
Astrografisch
Regio:

Hutt Space

Planeten:

Kintan
Klatooine
Vodran

Maatschappelijk
Species:

Nikto
Klatooinians
Vodrans

Affiliatie:

Hutts

Quote: "Can't plot a direct course to Kessel. You have to thread through the Si'Klaata Cluster and then pass through The Maelstrom."
-- Lando Calrissian

De Si'Klaata Cluster was een groep van stelsels gelegen in Hutt Space. De cluster bevatte onder andere de planeten Kintan, Klatooine en Vodran en speelde in een ver verleden een belangrijke rol.

GeschiedenisEdit

De Si'Klaata Cluster lag nabij de Periphery en was een groep stelsels in Hutt Space. De Ac'fren Spur verbond Sriluur met de Si’Klaata Cluster. Klatooine werd beschouwd als de hoofdplaneet uit de cluster.

Tijdens de regering van Xim the Despot stond de Si’Klaata Cluster in het midden van de belangstelling. Xim was immers het Hutt Empire genaderd en om Xim te verslagen, gingen de Hutts op zoek naar nieuwe bondgenoten. In de Si’Klaata Cluster vonden ze drie intelligente species die ze konden strikken om als slaven en soldaten voor hen te werken, de Klatooinians, de Nikto en de Vodrans.

Dankzij hun hulp konden de Hutts Xim verslagen in de Third Battle of Vontor in de Si’Klaata Cluster.

Hoewel Hutt Space veel terrein verloor bij de New Order, bleef de Si’Klaata Cluster zich binnen de grenzen bevinden, helemaal in het Noorden van Hutt Space. Buiten de Hutts waren andere bezoekers zelden toegelaten in deze regio.

Belangrijke SystemsEdit

VerschijningEdit

BronEdit

In andere talen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.