Star Wars Wiki
Advertisement
Son of Mortis
Son.png
Uiterlijke kenmerken
Geslacht:

Man

Lengte:

2.20 meter

Oogkleur:

Rood

Biografie
Thuiswereld:

Mortis

Overleden:

21 BBY

Titel/Rang:

Force Wielder

Affiliatie:

Force

Relaties
Vader:

Father

De Gargoyle-vorm van de Son

De Daughter offert zich op

Quote: "Is it true that he's the Chosen One?"
-- Son

De Son was een mysterieuze Force Wielder die tijdens de Clone Wars leefde op de planeet Mortis samen met Father en Daughter. De Nightsisters kenden de Son als de Fanged God.

Biografie[]

Mortis[]

De Son vertegenwoordigde de Dark Side en kon net als de andere Force Wielders andere gedaantes aannemen. De dierlijke gedaante van de Son was de Gargoyle. De Son zorgde ervoor dat de weelderige plantengroei op Mortis verschrompelde en dat alle planten stierven als hij naderde.

Toen Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi en Ahsoka Tano op Mortis landden, was de Son zeer geïnteresseerd in de komst van Anakin die de Force Wielders beschouwden als de Chosen One. Nadat hij een rotsblok had laten vallen in de richting van zijn zuster, ontmoette hij Obi-Wan en Ahsoka. De Eta-class Shuttle was plotseling helemaal verdwenen en toen de Son de term Chosen One liet vallen, wisten Obi-Wan en Ahsoka dat er iets niet klopte. De Son kon echter met een handbeweging de Lightsabers meteen weer uitschakelen en zei meteen dat hij geen Sith was.

De Son bracht Anakin Skywalker een bezoek 's nachts in de gedaante van Shmi Skywalker. Maar hij verraadde zich door Padmé Amidala als onbelangrijk te beschouwen waardoor Anakin wist dat dit niet moeder kon zijn.

Later greep de Son als Gargoyle Ahsoka Tano op bevel van Father. In een test moest Anakin bewijzen of hij wel degelijk de Chosen One was. Father was stervende en enkel de Chosen One was in staat om zijn kinderen in evenwicht te houden. Om te zien of Anakin wel degelijk de Chosen One was, stelde hij hem voor een test. Zowel Ahsoka Tano als Obi-Wan Kenobi werden vastgehouden door Father's kinderen. Anakin moest zijn schuldgevoel loslaten om zijn kracht aan te wenden en moest kiezen wie van hen hij zou redden. Op raad van Obi-Wan zocht Anakin de kracht van Mortis op waardoor hij zowel de Son en de Daughter de baas kon en hen kon dwingen om Ahsoka en Obi-Wan vrij te laten.

Dit zorgde voor grote tevredenheid bij Father die Anakin aanbood om zijn plaats op Mortis in te nemen nu hij stervende was. Anakin weigerde dit zonder aarzeling, maar Father waarschuwde hem voor de gevolgen voor het universum als niemand zijn kinderen in bedwang kon houden...

De voorspelling van de Father kwam maar al te snel uit. De Son ontvoerde Ahsoka Tano en betoverde haar zodat ze vergiftigd werd met de Dark Side. Daarvoor nam hij de gedaante aan van een klein en schijnbaar armzalig wezen. Zo ontstond er een conflict tussen de Jedi waarvan de Son alleen sterker werd. De Father kon niet vermijden dat de Son hem neersloeg met Force Lightning, ook al had hij de Son gewaarschuwd voor de invloed van de Dark Side. De bewusteloze Father werd door de Daughter geholpen, maar toen hij rustte escaleerde het conflict. De Daughter bracht Obi-Wan Kenobi naar hat Altar of Mortis waar ze hem de Mortis Dagger aanbood. Ze legde uit dat haar acties steeds onbaatzuchtig waren, terwijl die van de Son altijd egoïstisch waren.

De Daughter probeerde de Son af te stoppen in een duel om zo te voorkomen dat hij nog machtiger werd. Maar de Son was ondertussen al sterker geworden en kon de Daughter overmeesteren. Toen de Father weer hersteld was, probeerde hij nogmaals om de Son af te stoppen die nu volledig de macht aan het grijpen was. De Father was verbaasd om de Mortis Dagger te zien opduiken in handen van de Jedi. De Son was te sterk geworden en zelfs Father kon hem niet langer bedwingen. Toen de Son met de Dagger de Father wou doden, sprong de Daughter voor het wapen en ving zo de dodelijke steek op. Met haar laatste krachten gaf de Daughter weer leven aan Ahsoka, maar de Father sprak onheilspellende taal. De Son moest absoluut worden afgestopt, want door zijn toenemende kracht waren de Sith al sterker geworden in het universum.

Na de dood van de Daughter verbleef de Son in de Well of the Dark Side. Anakin wou de Son nogmaals confronteren, maar zijn macht was te groot geworden. De Son toonde hem de toekomst waardoor Anakin allemaal zijn daden zou zien. Anakin kon dit niet langer aan en besloot om zich aan te sluiten bij de Son om dit ongedaan te maken. Ze lieten Obi-Wan Kenobi achter in de Well of the Dark Side, maar konden niet vluchten met de Jedi Shuttle 634 omdat Ahsoka een cruciaal onderdeel had meegenomen. De Son ging vervolgens de Mortis Dagger halen uit het graf van zijn zuster. Hij verklaarde dat hij haar nog steeds graag zag.

Tenslotte kwam het tot een laatste confrontatie met de Jedi en de Father. De Jedi konden de Son niet langer raken, maar de Father ontvreemde de Mortis Dagger. Hij dreigde ermee om de Son te doden als hij zijn macht en de Dark Side niet zou laten gaan. De Son wist dat de Father hem niet zou kunnen doden, maar Father stak zichzelf neer met het wapen. Hierdoor werd de kracht van de Son weggenomen. Anakin kon de Son neersteken met zijn Lightsaber. Hoewel de Son absoluut niet wilde dat zijn vader stierf, vond hij dat Father hem had verraden.

Legends[]

De Son was ooit in een lang verleden een Celestial die een Force gebruiker werd, hetgeen waarnaar zijn species streefde. Hierna kwamen de Father en zijn beide kinderen uit een geiser tevoorschijn op een onbekende jungleplaneet langer dan een miljoen jaar voor de Clone Wars. The Ones leefden toen in het gezelschap van de Servant, een vrouw van vlees en bloed die The Ones diende. Na verloop van vele eeuwen werd ze de Mother en kon ze invloed uitoefenen op de Daughter en de Son. Toch bleef ze sterfelijk en werd zij ouder, terwijl de andere familieleden onsterfelijk leken. Om eveneens onsterfelijk te worden dronk Mother uit de Font of Power en baadde ze in de Pool of Knowledge. Hierdoor raakte ze beïnvloed door de Dark Side en werd ze een vijandige entiteit, genaamd Abeloth.

Toen Father dit ontdekte, verliet hij en de kinderen de planeet. Ze riepen de hulp in van de Killik van Alderaan om enorme artefactne te helpen bouwen, zoals Centerpoint Station en Sinkhole Station. Met Centerpoint werd de Maw geschapen, een zwart gat waarin de planeet met Abeloth werd gezogen. Nadat de bouwwerken waren voltooid, haalden The Ones alle Force krachten weg bij de Killiks en trokken ze zich terug op Mortis.

Maar uiteindelijk zou Abeloth ontsnappen, elke maal wanneer de stroom van de Force werd gewijzigd. Elke keer grepen de Daughter en de Son in toen dat gebeurde. Die cyclus herhaalde zich keer op keer totdat The Ones sneuvelden op Mortis tijdens de Clone Wars door de aanwezigheid van Anakin Skywalker.

Achter de Schermen[]

  • De stem van Son werd ingesproken door Sam Witwer, de stem van Starkiller.

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement