Wikia


Givin

Een Sentient (Givin)

Species konden, naast hun indeling op klasse, ook worden ingedeeld in groepen naar intelligentie. Deze indeling is gebaseerd op het vermogen van een soort om te redeneren, communiceren en gebruik te maken van gereedschappen. Een panel van wetenschappers bepaalde deze indeling, nadat een door de regering goedgekeurd team van onderzoekers studies of belangrijke waarnemingen had gedaan naar de soort.

Sentient (Intelligent)Edit

Een Intelligente soort was in staat te redeneren, abstracte onderwerpen en ideeën te snappen, en gereedschappen te maken en gebruiken. Intelligente soorten communiceren met gesproken of geschreven taal. Een soort hoeft niet in staat te zijn tot ruimtevaart of gebruik van gevorderde technologie, er waren heel veel primitieve soorten met de aanduiding intelligent.

Semi-Sentient (Semi-Intelligent)Edit

Een Semi-Intelligente aanduiding wou zeggen dat een soort enige capaciteit tot redeneren had, maar meestal niets konden met abstracte concepten. In veel gevallen was er nog geen sprake van een taal, gesproken of geschreven. Deze species werden beschouwd als soorten die nog bezig waren met evolutie, onderweg naar de groep van intelligente soorten. Onder het Galactic Empire hadden semi-intelligente soorten geen recht op bezit van land.

Nonsentient (Non-Intelligent)Edit

Non-Intelligente soorten waren de dieren. Soorten niet in staat om te redeneren, maar in plaats daarvan alleen overleefden via natuurlijk instinct.

In andere talen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.