Species Regels

NakedC-3PO.jpg
Building from scratch...

Voor het maken van een artikel over een species zijn er een aantal speciale regels, en een aantal punten die verdere uitleg kunnen gebruiken.

Titel van een artikel

Voor een artikel over een species, moet altijd uitgegaan worden van de naam van de species, in enkelvoud en de originele Engelse termen:

Het sjabloon invullen

Het eerste wat thuishoort in een artikel over species is het Sjabloon:Species, ter verduidelijking zal hier een uitleg volgen over hoe dit sjabloon ingevuld/gebruikt moet worden:

Naam =

Onder de naam hoeft niet ingevuld te worden, de tekst {{PAGENAME}} zorgt ervoor dat de titel van het artikel daar automatisch in de plaats komt.

Afbeelding =

Hier komt (wanneer beschikbaar) een zo duidelijk mogelijke afbeelding van een lid van de species. Deze dient te worden ingevoegd op de volgende manier: [[Afbeelding:Naam.jpg|250px]]. De toevoeging 250px zorgt ervoor dat de afmeting zich aanpast aan de tabel.

Uitspraak =

Wanneer bekend kan hier de uitspraak van de speciesnaam komen, de omschrijving van de uitspraak volgt de Uitspraak Regels.

Indeling =

Hier komt de indeling naar intelligentie: Intelligent, Semi-Intelligent of Non-Intelligent. Voor verdere uitleg zie Species Indeling. In de tabel volstaat de Nederlandse term, zoals die op de indeling pagina is gegeven tussen haakjes.

Classificatie =

Hier komt de indeling naar fysiologie/biologie/anatomie. Een complete lijst met termen is te vinden op de pagina Species Classificatie. In de tabel volstaat de Nederlandse term, zoals die op de classificatie pagina is gegeven tussen haakjes.

Subsoorten =

Hier komen de namen van de eventuele subsoorten van een species. Dit worden geen links naar andere pagina's, de beschrijving van een subsoort hoort thuis op de pagina van de soort zelf. Bijvoorbeeld bij de Gungan zijn de subsoorten weergegeven door de termen Ankura en Otolla.

Lengte =

Hier komt de gemiddelde lengte van een volwassen individu. Deze wordt weergegeven als bijvoorbeeld: 1,90 meter waarbij de lengte in meters wordt gemeten met 2 decimalen voor centimeters achter de komma.

Leeftijd =

Hier komt de gemiddelde maximumleeftijd van een individu, weergegeven als bijvoorbeeld: 120 jaar waarbij een aanduiding als "meer dan 200 jaar" kan worden weergegeven als >200 jaar.

Voeding =

Hier komt een term die het belangrijkste bestanddeel van de voeding weergeeft. In de tabel volstaat de Nederlandse term, zoals die op de pagina over Voeding is gegeven tussen haakjes.

Ademhaling =

Hier komt de naam van de stof die een soort moet inhaleren om te kunnen overleven. Dit zal bij de meeste soorten Zuurstof zijn, hoewel er ook andere opties zijn, zoals: Methaan, Hydron-3 of Geen.

Thuisplaneet =

Hier komt de naam van de planeet waar de species oorspronkelijk vandaan komt. Deze naam bevat een link naar de pagina over die planeet, zoals: [[Naboo]].

Gesproken = en Geschreven =

Hier komen de gesproken en geschreven talen (wanneer van toepassing, bijvoorbeeld niet bij Non-Intelligente soorten). Deze bevatten, net als de naam van de thuisplaneet een link naar de pagina over de betreffende taal, zoals: [[Huttese]].

Kolonies =

Hier komen de namen van planeten die de species heeft gekoloniseerd, ook hier weer met links naar de pagina's over die planeten.

Affiliatie =

Hier komen de namen van regeringen (en andere organisaties?) waarvan de soort lid is geweest, zoals: [[Galactic Republic]].

De tekst

De tekst is opgebouwd uit een aantal verschillende elementen, bij voorkeur in de onder genoemde volgorde:

 • Fysiologie, met tussenkopjes voor belangrijke elementen
  • Subspecies
 • Cultuur, met tussenkopjes voor belangrijke elementen
 • Geschiedenis, met tussenkopjes voor belangrijke elementen
  • Tijdlijn wanneer mogelijk, met alle data die van toepassing zijn.
 • Leden van de species

Zie bijvoorbeeld Aqualish of Nikto.

Verschijning en Bron

Op de zelfde manier als beschreven bij de algemene Regels.

Categorie

Een species heeft, afhankelijk van de beschikbare informatie, tot 4 verschillende categorieën, waarvan de laatste 3 in alfabetisch volgorde staan:

 1. De categorie Species, wordt automatisch toegevoegd bij invoegen van het sjabloon.
 2. Een categorie voor de Indeling, een meervoudsvorm van de Engelse term, deze categorieën zijn ook terug te vinden op de pagina over Species Indeling.
 3. Een categorie voor de Classificatie, een meervoudsvorm van de Engelse term, deze categorieën zijn ook terug te vinden op de pagina over Species Classificatie.
 4. Een categorie voor de Individuen van die soort, is alleen toepasbaar bij de intelligente soorten, een meervoudsvorm van de speciesnaam.
 • Een eventuele 5e categorie kan nog zijn Species zonder achtergrondverhaal, voor de species waarover heel weinig bekend is.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.