Wikia


Sump
Sump
Astrografisch
Regio:

Outer Rim

Sector:

Koradin Sector

Stelsel:

Sump System

Fysisch
Klimaat:

Vochtig

Terrein:

Moerassen (vervuild)

Maatschappelijk
Inheems:

Nuknog

Affiliatie:

Galactic Republic
Galactic Empire

Sump was de thuisplaneet van de Nuknog in de Outer Rim.

Ligging, Cultuur & GeschiedenisEdit

Sump lag in het zuidwesten van de Outer Rim, net westen van de Corellian Trade Spine op de horizontale Lipsec Run. Sump was een vochtige planeet met moerassen die bewoond werd door de intelligente Nuknog.

Sump werd ontdekt tussen 3.000 BBY en 1.000 BBY. Door de westelijke ligging van de planeet bleef Sump bespaard van de grote conflicten. Rond 1.000 BBY verkochten de Nuknog hun planeet aan een consortium van mijnbouwfirma’s in ruil voor voedsel, werk en betere huisvesting. De Nuknog werden tewerkgesteld in de mijnen en verwerkingsfabrieken, vaak waar het te gevaarlijk was voor andere werknemers. De Nuknog werden niet betaald, kregen restjes te eten en werden in zeer erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Door slecht materiaal ontstonden er talloze ongelukken in de mijnen. Ondanks al deze problemen, realiseerden de Nuknog niet dat ze werden uitgebuit.

Pas enkele eeuwen later kwam de slavernij van de Nuknog aan het licht toen twee Jedi per ongeluk op Sump belandden. De Galactic Senate eiste een onmiddellijke stopzetting van alle mijnactiviteiten op Sump en een terugbetaling van alle economische winsten die de Nuknog in hun plaats hadden kunnen maken. De bedrijven konden de schuldenlast niet dragen en werden failliet verklaard zodat de Nuknog nu enkel lege mijnen en fabrieken hadden.

De Galactic Republic schonk hulppakketten met voedsel aan de Nuknog en bood hulp aan om hun planeet weer om te bouwen. De Nuknog waren echter achterdochtig geworden en namen wel het voedsel aan maar gaven de Republic de schuld om hun enige leven af te pakken dat ze konden hebben op Sump. Ze eisten dat de Republic hen altijd zou voorzien in voedsel en bevoorrading. Toen bleek dat de Nuknog zichzelf niet wilden helpen, verdween de sympathie voor het species in de Galactic Republic.

Tijdens de Separatist Crisis en de Clone Wars veranderde de situatie niet. Hun problemen verdwenen in het niets tegen de Clone Wars en zodoende begonnen de Nuknog de Republic nog sterker te haten. Sump lag bovendien in een regio waar noch de CIS, noch de Republic aanwezig waren. Ook na de Clone Wars veranderde er nauwelijks wat op Sump. De planeet was veranderd in een giftige en vervuilde massa waarop de Nuknog zich nauwelijks in leven konden houden.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.