Supreme Chancellor Finis Valorum

Supreme Chancellor was de persoon in de Galactic Republic die de sessies van de Galactic Senate leidde en de werking van de procedures vergemakkelijkte. Het was een ceremoniële positie, aangezien de Supreme Chancellor niet zoveel zuivere politieke macht had.

Aanstellen en ontslag van de Supreme Chancellor[bewerken | brontekst bewerken]

De Supreme Chancellor werd gekozen uit de voorgestelde leden uit de delegaties. Ook Senatorial Aides konden genomineerd worden als Supreme Chancellor. De Supreme Chancellor werd verkozen voor een termijn van vier jaar en hij kon zich nogmaals kandidaat stellen voor een tweede en laatste termijn, ook van vier jaar. Er werd verondersteld dat de Supreme Chancellor het gezicht van de Republic was en dat hij besliste in naam van de burgers van de Republic. Toch kon hij worden ontzet uit zijn functie door een zogenaamde Vote of No Confidence. Elk lid van de Senate mocht zo'n stemming in het leven roepen en totdat die stemming gebeurde, mochten er geen andere onderwerpen worden behandeld.

In zo'n stemming mocht elke stemgerechtigde Senator of plaatsvervanger zijn of haar stem uitbrengen. Meestal waren er verschillende kandidaten die werden gekozen als genomineerden. De Supreme Chancellor zelf mocht niet stemmen en trok zich meestal terug in zijn eigen kantoor. Als de uitslag negatief was, werd de Supreme Chancellor ontheven van de functie en zocht de Senate naar een plaatsvervanger. Tijdens dat machtsvacuüm leidde de Speaker of the Senate de Republic. De Supreme Chancellor kreeg dan even de tijd om alle vertrouwelijke documenten te overhandigen en daarna het kantoor te verlaten.

Functies[bewerken | brontekst bewerken]

Het Senate Podium

In wezen was de Supreme Chancellor zo goed als politiek onmachtig. Hij kon enkel de debatten leiden in de Senate, maar enkel de Vice Chair of the Senate mocht discussies onderbreken en modereren. De Supreme Chancellor kon ook op elk moment teruggefloten worden door de Galactic Senate in een Vote of No Confidence. De Supreme Chancellor was dan wel ‘de meest gelijke onder de gelijken’, veel meer functies dan een speciale zitting van de Senate bijeenroepen, zijn of haar veto gebruiken in kleinere parlementaire kwesties en het voorzitten van de Senatorial Council had hij of zij niet. De Supreme Chancellor had ook de macht om bepaalde kwesties en problemen te versnellen door bepaalde procedures over te slaan. Dat kon enkel echter gebeuren in samenspraak en steun van de Speaker of the Senate.

Desalniettemin was de positie van Supreme Chancellor een gegeerde functie. Hij of zij was het staatshoofd van de Republic en de belangrijkste diplomaat. Dat de Supreme Chancellor de meest gelijke onder de gelijken was bleek uit de twee grote kantoren (in zowel het Senate Office Building als in Senate Rotunda's Chancellery), het feit dat hij met "Your Excellency" aangesproken werd en dat hij de Veda Cloth robe mocht dragen. Het Office of the Supreme Chancellor leidde de dagelijkse gebeurtenissen van alle ministeries op Coruscant.

Emergency Powers[bewerken | brontekst bewerken]

In tijden van nood kon de Senate speciale voorrechten toekennen aan de Supreme Chancellor bij stemming van meerderheid. Die rechten konden er enkel komen wanneer de Senate ondervond dat het zelf de problemen niet langer de baas kon. Indien zulke macht werd toegekend, werd er steeds nauwkeurig genoteerd wanneer de Supreme Chancellor die macht weer moest afstaan en wanneer dat mogelijk zou zijn.

Het einde van de Supreme Chancellors[bewerken | brontekst bewerken]

Tijdens de bezetting van Naboo door de Trade Federation in 32 BBY, verweet Amidala de toenmalige Supreme Chancellor Finis Valorum dat zijn aanpak tegen de blokkade niet kordaat genoeg was. Palpatine kon de toenmalige koningin van Naboo, Queen Amidala overtuigen om een ‘Vote of No Confidence’ uit te roepen in de Galactic Senate. De meerderheid van de Senate steunde kort daarop de ‘Vote of No Confidence’ en Valorum werd uit het ambt ontheven.

Palpatine roept zichzelf uit tot Emperor

In de daaropvolgende verkiezingen voor Supreme Chancellor won Senator Palpatine. Palpatine slaagde om zijn verkiezing te verlengen en tijdens de Separatist Crisis leidde Palpatine nog steeds de Republic. Tien jaar na zijn aanstelling braken de Clone Wars uit. Palpatine gebruikte zijn invloed om Senators te overtuigen om hem de emergency powers toe te kennen om de dreiging van de Separatists de baas te kunnen, zeker nadat Obi-Wan Kenobi een leger van Clone Troopers had ontdekt op Kamino en de Separatisten hun legers verzamelden op Geonosis.

Palpatine maakte handig gebruik van zijn verkregen machten en dankzij de Clone Wars kon hij steeds nieuwe en speciale amendementen opstellen om meer macht te verwerven. Een van die wetten bestond erin om de stemprocedure tot het verkiezen van een nieuwe Supreme Chancellor uit te stellen tot na de oorlog. Uiteindelijk sloeg hij erin het zeggenschap van de Galactic Senate en zelfs de Jedi High Council tot het minimum terug te voeren. Toen hij in 19 BBY, na Order 66, de Galactic Republic omvormde tot het eerste Galactic Empire, en zichzelf tot Emperor benoemde, stierf de lijn van de Supreme Chancellors uit.

Lijst van bekende Supreme Chancellors[bewerken | brontekst bewerken]

Verschijning[bewerken | brontekst bewerken]

Bron[bewerken | brontekst bewerken]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.