Wikia


Supreme Commander was een rang binnen het Imperial Military. De Supreme Commander functioneerde als leider van het Imperial High Command en werd net als de Emperor geadviseerd door de Joint Chiefs. Als absolute leider van het High Command gold de Supreme Commander technisch gezien als de hoogstgeplaatste officer van het Imperial Military. De Supreme Commander had in de praktijk echter minder aanzien dan andere hooggeplaatste officers, en hield zich meer bezig met het besturen van het High Command. De rang werd nooit lang door éénzelfde officer gedragen zodat er nooit iemand was die de totale inspraak over het Military. Het is niet bekend welke individuen Supreme Commander geweest zijn.

Legends Edit

In Legends gold de Supreme Commander als absolute opperbevelhebber van het Imperial Miltary op alle gebieden. Darth Vader was tot aan zijn dood in 4 ABY de Supreme Commander van het Imperial Military.

Bronnen Edit

Bronnen Legends Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.