Wikia


Taun We
Taun We
Uiterlijke kenmerken
Species:

Kamino

Geslacht:

Vrouw

Lengte:

2,13 meter

Oogkleur:

Zilver, Zwart

Biografie
Thuiswereld:

Kamino

Titel/Rang:

Ministerial Assistent

Functie:

Assistente van Lama Su
Project Coordinator

Affiliatie:

Kamino
Galactic Republic

Quote: "After all these years, we were beginning to think you weren't coming."
-- Taun We

Taun We was de sierlijke vrouwelijke Kaminoan die de Project Coordinator was van het Clone Army voor de Galactic Republic in aanloop van de Clone Wars.

BiografieEdit

Taun We werd beschouwd als een perfecte Kaminoan met haar grootte van 2,13 meter, haar mooie huid, zachte handelingen en vloeiende bewegingen. Rond haar hoofd droeg Taun We een sierraad. Taun We bouwde een loopbaan uit in de overheid van Kamino en was de Ministerial Assistent van de Prime Minister of Kamino. Hoewel ze zich zelden voordeed als een sluw persoon, kon Taun We wel degelijk goede zakendeals uit de wacht slepen en sluw zijn indien dit nodig was. Als Assistent was het haar taak om het Cloning programma zo vaak en goed mogelijk te verdedigen en te promoten.

Rond 32 BBY diende Taun We de Prime Minister Lama Su. Zij werd de projectleidster van het Clone Army dat werd aangevraagd voor Jedi Master Sifo-Dyas met Jango Fett als rolmodel voor de Clone Troopers. Taun We werkte samen met Ko Sai en ontfermde zich over de jonge Boba Fett als zijn vader Kamino verliet. Net zoals de andere Kaminoans stelde Taun We zich weinig vragen bij het beroep dat Jango uitvoerde. Taun We bestudeerde de menselijke soort uitvoerig om haar Clone project tot een goed einde te brengen.

Omdat ze meer van mensen wist dan de gemiddelde Kaminoan voelde Taun We meer voor hen dan proefprojecten. Vooral voor de jonge Clones voelde ze enige affiniteit.

Zo’n tien jaar na de aanvraag om het leger te bouwen, verwelkomde Taun We plotseling Obi-Wan Kenobi die toevallig op Kamino was terechtgekomen maar zich voordeed als een inspecteur van het Clone Army. Taun We bracht Kenobi bij Lama Su en vergezelde de Jedi mee op de tocht door de Cloning Facilities.

Kenobi verliet Kamino snel en Taun We waarschuwde hem dat de Galactic Republic tijdig nieuwe Clone Troopers moest aanvragen omdat het een tijd duurde vooraleer ze volgroeid waren. Taun We overzag ook de ontwikkeling van Delta Squad.

Taun We close

Taun We

Taun We was niet bewust welke impact haar project zou teweegbrengen voor het universum. Na de Battle of Geonosis keerde Boba Fett terug en bracht Taun We op de hoogte van de dood van zijn vader. Taun We rapporteerde Boba’s terugkeer aan de Galactic Republic maar waarschuwde Boba eveneens dat de Republic naar hem op zoek was. Ze onderhield een vriendschap met Boba gedurende vele jaren en voorzag hem zelfs van gekloonde ledematen indien nodig.

Achter de SchermenEdit

  • Taun We was een CGI personage maar Rena Owen speelde en sprak de stem in van haar op de set.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.