Wikia


The Slice

The Slice

The Slice was een taartvormig deel in de ruimte dat werd afgebakend door de Perlemian Trade Route en de Corellian Run. Dit deel van het universum was het beste verkend en het snelst gekoloniseerd.

GeschiedenisEdit

Millennia geleden werd het begin van The Slice reeds ontdekt, nog voor men Hyperspace uitvond en men moest rekenen op 'generation ships' en op kolonisten die onderweg in een slaap werden gebracht. Vanaf het moment dat de Hyperspace werd ontdekt, begonnen kolonisten en verkenners van rijke Core Worlds op zoek te gaan naar nieuwe planeten in de nieuwe regio die men de Colonies noemde. De 'punt' van The Slice werd het Arrowhead of Inner Core genaamd en bestond uit de oude elitewerelden van de Galactic Republic.

Ondertussen werden twee stabiele Hyperspace Routes gevestigd: de Perlemian Trade Route in het 'Noorden' en de Corellian Run in het 'Zuiden'. Via de Perlemian kwam de Republic voor het eerst in contact met de Jedi die eigenlijk als een soort buffer hadden gefungeerd voor de nieuwe Republic en zo duistere krachten in de Tion Cluster en de Hutts hadden tegengehouden. Omdat de Perlemian Trade Route niet altijd naar veilige oorden leek te leiden, zocht men heil in de Corellian Run en volgde men in de voetsporen van de Corellians en de Duros.

Het duurde nog eeuwen alvorens men deze twee routes zou verlaten. Rond 20.000 BBY begon men de regio's die bekend zou worden als de Inner Rim en de Expansion Region te verkennen in de Great Manifest Period. Nieuwe kolonies werden echter vernietigd door de Alsakan Conflicts en de Corellians kwamen als grote overwinnaars uit deze oorlogen omdat zij hun kolonies zeer moedig hadden verdedigd en zodoende hun invloed wisten te behouden op deze planeten.

Na deze conflicten begon men nog meer naar de rand te verkennen, regio's die zouden bekendstaan als de Mid Rim en Outer Rim totdat men stuitte op de Hutts. Hoewel deze periode vaak geromantiseerd werd in literatuur en opera, was de werkelijkheid er één van vallen en opstaan. Vele planeten in deze regio werden bevolkt, dan niet meer en dan weer wel.

Toen men rondom Hutt Space begon te verkennen, had The Slice zijn aantrekkingskracht echter al verloren door de oprichting van de Rimma Trade Route en de Corellian Trade Spine. In de Draggulch Period werden vele planeten aan de rand van The Slice vernietigd door de Sith of uitgeroeid door de Candorian Plague.

Ondanks het feit dat de grenzen waren verlegd, bleef The Slice lukratief. Het was het meest en dichtstbewoonde deel van het universum waar de economie het meest constant draaide. Heel weinig planeten in The Slice zijn nog ongekend, tenzij in de Mid Rim of Outer Rim. In de Outer Rim waren vaak hele ouden beschavingen terug te vinden maar vaak vielen deze regio's onder controle van de Hutts of lagen ze technisch gezien in Wild Space.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.