Wikia


Thisspias
Thisspias
Astrografisch
Regio:

Expansion Region

Sector:

Farstey Sector

Stelsel:

Thisspias Sector

Fysisch
Klimaat:

Gematigd

Terrein:

Rotsen

Maatschappelijk
Inheems:

Thisspiasians

Hoofdstad:

Ramatesh

Staatsvorm:

Absolute Monarchie
Imperial Governor

Affiliatie:

Galactic Republic
Galactic Empire

Thisspias was de thuisplaneet, gelegen in de Expansion Region, van de reptielachtige Thisspiasians

Ligging & GeschiedenisEdit

Thisspias lag in het noordoosten van de Expansion Region, niet ver van de Vaathkree Trade Corridor en ten noorden van de Perlemian Trade Route.

Thisspias werd geregeerd door een absolute leider, genaamd de Blood Monarch die resideerde in de Alcazar in de stad Ramatesh. Deze positie werd sinds eeuwen erfelijk overgedragen, al bestond er ook een democratisch verkozen parlement die de meest gangbare zaken afhandelde. Zoals op vele werelden bestonden er zowel voor- als tegenstanders van de Blood Monarch.

Toen de Galactic Republic werd gevormd, vervoegden de Thisspiasians de nieuwe regering en hielpen ze om de kwetsbare organisatie zowel van binnen als van buiten te beschermen. Tussen 8.000 BBY en 5.000 BBY vervoegden de Thisspiasians daadwerkelijk de Republic. Uit dank voor het sturen van talloze krijgers om het leger van de Republic te versterken, kreeg de planeet een zetel in de Senate. Tijdens de Great Sith War vond er een veldslag plaats die werd gewonnen door de coalitie van Sith en Mandalorians. Tijdens de Jedi Civil War bevond Thisspias zich aan de rand van Revans Empire.

Tijdens de laatste decennia van de Galactic Republic erfde Oppo Rancisis de titel van Blood Monarch nadat zijn jongere zus door rebellen werd vermoord. Maar Rancisis weigerde deze functie en verkoos als Jedi Master te blijven fungeren. Tijdens de Clone Wars vroeg Rancisis wel de steun van de regerende Blood Monarch en om deze steun te verkrijgen, moest Rancisis hem in een duel verslagen. Toen dat gebeurde, verleende de Blood Monarch zijn steun aan de Galactic Republic.

Tijdens het Galactic Empire werd Thisspias gebombardeerd en aangevallen. Een overijverige Governor liet de Blood Monarch executeren en de Crown Prince gevangen nemen. De Thisspiasians kwamen echter in opstand, al werd die snel tenietgedaan door de technologie superioriteit van het Empire. Spionnen van de Rebel Alliance slaagden er echter in om de Crown Prince te bevrijden en alvorens de Governor de Thisspiasians kon uitroeien, werd hij zelf vermoord door een Emperor’s Hand omdat hij was gefaald om de erfgenaam gevangen te houden. Thisspias werd onder strikte controle geplaatst, al ontsnapten er wel Thisspiasians die de Rebel Alliance vervoegden.

Na de Battle of Endor greep de Crown Prince terug zijn macht maar dit stuitte op verzet van een groot deel van de bevolking wat dan weer aanleiding gaf tot een korte maar hevige burgeroorlog. Tenslotte werd de Blood Monarch toch opnieuw als leider voorgesteld.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.