Wikia


Thisspiasian
Thisspiasian
Biologie
Uitspraak:

Thĭs-pĭ-ăs’-ē-ăn

Indeling:

Intelligent

Classificatie:

Reptielen

Lengte:

1,50 meter (opgerold)

Levensduur:

> 90 jaar

Voeding:

Omnivoor

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Thisspias

Taal:

Thisspiasian

Schrift:

Thisspiasian

Thisspian NEGAS

Thisspiasian

Thisspiasians waren een reptielachtig species van Thisspias dat werd gekenmerkt door een lange, krachtige staart en lang hoofdhaar.

FysiologieEdit

Thisspiasians konden makkelijk worden herkend. Hun bovenlichaam leek mensachtig en het onderste deel van hun lichaam leek op dat van een slang. Hun hoofd was bedekt met lang en dik haar zodat enkel hun ogen, neus en mond zichtbaar was. Thisspiasians hadden twee paar armen met elk vijf vingers die eindigden op lange, scherpe klauwen. Hun staart was dik en bedekt met schubben. Thisspiasians zaten neer door hun staart op te rollen. Al zittend waren ze ongeveer anderhalve meter groot maar eens ze op hun staart ‘stonden’, waren ze heel wat groter.

Veel Thisspiasians gebruikten hun tweede paar armen echter amper. Deze waren niet sterk genoeg om ze echt als armen te gebruiken. De rijkere Thisspiasians droegen ruime gewaden die hun tweede paar volledig bedekten omdat er geen tweede paar mouwen aanwezig was. Sommige Thisspiasians gingen zelfs zo ver dat ze hun tweede paar armen afbonden. Onder de rijke Thisspiasians was het een taboe om het tweede paar armen te laten zien. Mogelijk was dit door de eeuwen heen zo geëvolueerd want bij de arbeidersklasse was het tweede paar armen wel degelijk ontwikkeld en bruikbaar.

Hun staart kon ook worden gebruikt om voorwerpen mee te tillen en te dragen. Dit maakte van Thisspiasians geduchte krijgers. Hun staart kon immers ook als wapen worden gebruikt.

Thisspiasians waren omnivoren en hun manier om vlees te eten, werd vaak als storend door andere species onthaald. Thisspiasians verkozen namelijk om hun prooien levend op te eten, zijnde vogels, insecten en knaagdieren. Op een feest waren er steeds een aantal kleine dieren aanwezig die in saus werden gedropt alvorens ze werden opgegeten. Hierbij kon de kaak van de Thisspiasian wijd worden geopend zodat de prooi in één tijd kon worden opgeslokt. Thisspiasians die vaak aten in het bijzijn van andere species leerden ook om gekookt vlees te eten maar zulke werd steevast bekritiseerd voor het ontbreken van de juiste smaak.

Net als vele reptielen verloren Thisspiasians na enkele jaren hun opperhuid. Thisspiasians verloren deze echter niet in één keer en om dit proces aangenamer te maken, smeerden ze hun huid in met olie en zalf zodat de dode huidcellen op die manier al werden verwijderd.

Hoewel Thisspiasians enkele uren per dag sliepen, was hun voornaamste vorm van recuperatie een soort trance die minuten of uren kon duren. Die trance was nodig voor de mentale en fysische gezondheid te bewaren. Indien Thisspiasians deze trance oversloegen, konden ze geïrriteerd reageren.

CultuurEdit

Hoewel velen de Thisspiasian-cultuur beschouwden als een serie van contradicties, hadden de Thisspiasians zich goed aangepast naar andere culturen. In hun geschiedenis waren waarden en tradities belangrijk en die bleven zij ook uitvoeren. Maar indien bepaalde gewoonten, zoals het eten van levende prooien, ongewoon of ongemakkelijk waren voor andere species, hielden ze op met deze uit te voeren indien ze zich niet op Thisspias bevonden.

De Thisspiasians waren erg goede krijgers in een ver verleden en konden hun primitieve emoties en instincten omzetten naar een meer geëvolueerde samenleving. Ze werden als rustig, slim en emotieloos beschouwd. De meeste Thisspiasians mediteerden vijf à zes uur per dag om hun humeur onder controle te houden. Omdat ze zoveel mediteerden hadden ze slechts enkele uren slaap nodig. Eén van de bekendste Thisspiasians was Jedi Master Oppo Rancisis die een meester was in Battle Meditation.

Thisspias werd geregeerd door een absolute leider, genaamd de Blood Monarch die resideerde in de Alcazar in de stad Ramatesh. Deze positie werd sinds eeuwen erfelijk overgedragen, al bestond er een democratisch verkozen parlement die de meest gangbare, dagelijkse zaken afhandelde. De Blood Monarch was in die zin een afgezwakte functie geworden, waarin de democratie zeker een plaats had verworven. Zoals op vele werelden bestonden er zowel voor- als tegenstanders van de Blood Monarch.

GeschiedenisEdit

Toen de Galactic Republic werd gevormd, vervoegden de Thisspiasians de nieuwe regering en hielpen ze om de kwetsbare organisatie zowel van binnen als van buiten te beschermen.

Tijdens de laatste decennia van de Galactic Republic erfde Oppo Rancisis de titel van Blood Monarch nadat zijn jongere zus door rebellen werd vermoord. Maar Rancisis weigerde deze functie en verkoos als Jedi Master te blijven fungeren. Tijdens de Clone Wars vroeg Rancisis wel de steun van de regerende Blood Monarch en om deze steun te verkrijgen, moest Rancisis hem in een duel verslagen. Toen dat gebeurde, verleende de Blood Monarch zijn steun aan de Galactic Republic.

RancisisConcept

Concept voor Oppo Rancisis

Tijdens het Galactic Empire werd Thisspias gebombardeerd en aangevallen. Een overijverige Governor liet de Blood Monarch executeren en de Crown Prince gevangen nemen. De Thisspiasians kwamen echter in opstand, waardoor de Royalisten zich verenigden met zij die de monarchie wilden afschaffen. De opstand werd echter snel tenietgedaan door de technologische superioriteit van het Empire. Spionnen van de Rebel Alliance slaagden er echter in om de Crown Prince te bevrijden en alvorens de Governor de Thisspiasians kon uitroeien, werd hij zelf vermoord door een Emperor’s Hand omdat hij was gefaald om de erfgenaam gevangen te houden. Thisspias werd onder strikte controle geplaatst, al ontsnapten er wel Thisspiasians die de Rebel Alliance vervoegden.

Na de Battle of Endor greep de Crown Prince terug zijn macht maar dit stuitte op verzet van een groot deel van de bevolking wat dan weer aanleiding gaf tot een korte maar hevige burgeroorlog. Tenslotte werd de Blood Monarch toch opnieuw als leider voorgesteld.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.