Wikia


Tipoca City
Kamino1
Locatie
Planeet:

Kamino

Type:

Stad

Tipoca

Tipoca City

Tipoca City was de hoofdstad van de planeet Kamino. Net als de andere steden bevond deze uit talloze centra die met elkaar verbonden waren en zich op enorme pylonen boven de oceanen van Kamino bevonden.

Ligging & StructuurEdit

Tipoca City strekte zich in het totaal uit over een lengte van 150 kilometer langs de Westelijke equator van Kamino en werd beschouwd als het hart van de samenleving van de Kaminoans. Nochtans woonden er weinig of geen Kaminoans in Tipoca City dat volledig werd ingenomen door kantoren, de Clone centra en de Tipoca City Military Education Complexen. De Kaminoans woonden in de omliggende steden van Tipoca City. De enige Kaminoans die in de stad woonden waren de Prime Minister of Kamino, zijn staf en de wetenschappers die betrokken waren met cloning. Als vervoer van en naar Tipoca City werd gebruik gemaakt van de Aiwhas.

De stad was constant in leven en was 27 uur op 27 geopend, elke dag van het jaar op Kamino. Dit voornamelijk als administratief centrum en als locatie van de Clone fabrieken en centra. Hoewel de Kaminoans afgezonderd leefden, bevatte Tipoca City alle mogelijke moderne apparatuur. Tipoca City was ook de vestigingsplaats van de Kamino Space Control en de Kamino Planetary Defense Forces. De Space Control hield al het communicatieverkeer in de gaten dankzij de talloze antennes die op de daken van de centra op Tipoca City stonden opgesteld. Tipoca City was wel degelijk bewapend met verborgen Turbolasers en beschermd door Deflector Shields. Om landingen van vijandelijke troepen tegen te gaan, waren er ook Kaminoan troepen gestationeerd in barakken.

Aan de zijkanten van de stad bevonden zich talloze landingsplatformen. Deze landingsplatformen bezaten ook verschillende pieken die bliksems moesten aantrekken.

ArchitectuurEdit

Lama Kenobi

Lama Su praat met Obi-Wan Kenobi

De architecten die Tipoca City ontwierpen haalden hun ideetjes van op Alderaan en Kashyyyk. Ook op deze planeten werd de natuur geïntegreerd in het stadsbeeld. De stijl van de paalstad werd afgekeken van de Alderaanian Oversea stijl. De klimaatsverandering zorgde dus voor een ernstige uitdaging voor de Kaminoans om hun leefpatroon en omgeving volledig aan te passen aan hun nieuwe wereld. Middle-period Krorral werd gebruikt als stijl om de centra te maken met hun kenmerkende koepels. Daarnaast werden de gebouwen voorzien van een waterafstotende laag, net zoals de oorspronkelijke woningen van de Kaminoans die waren gebouwd uit takken en pleisterwerk.

Het interieur van de gangen van Tipoca City gaf door zijn witte kleur een bijna lichtgevend effect.

De stad werd gebouwd met hulp van Repulsorlift Droids die werden aangeworven. Zij voerden ook de herstellingswerken aan de stad uit die plaatsvonden in de korte regenpauze van het regenseizoen. Interne sensors regelden de temperatuur, vochtigheidsgraad, windsnelheid, enzovoorts van de complexen zodoende dat men snel aanpassingen kon uitvoeren indien nodig.

GeschiedenisEdit

Tipoca1

Slave I op het landingsplatform

In 22 BBY landde Obi-Wan Kenobi op Tipoca City in de nabijheid van het kantoor van Lama Su. Obi-Wan kreeg een rondleiding van de laboratoria en opleidingscentra van de Clone Troopers.

Ook Jango Fett verbleef een tijdlang samen met zijn ‘zoon’ Boba Fett op Tipoca City in een vrij spartaans ingericht appartement. Hij bezat ook een eigen landingsplatform. Op dat landingsplatform duelleerden Jango Fett en Obi-Wan Kenobi nadat Kenobi vermoedde dat Fett achter de aanslagen op Amidala zat op Coruscant.

In het begin van de Clone Wars kwam Tipoca City onder vuur te liggen tijdens de Battle of Kamino. Dankzij de Jedi en de nieuwe ARC Clone Troopers kon de aanval van de CIS echter worden afgeblazen.

Nadat in 2 BBY Starkiller werd verslagen door The Emperor op Death Star I, deed Darth Vader in Tipoca City een poging om Starkiller te klonen en vervolgens een heel leger van Starkiller clones te maken. Alleen ontsnapte een kloon met Vader's TIE Advanced.

Belangrijke locaties op Tipoca CityEdit

Achter de SchermenEdit

  • De gangen van Tipoca City lijken op het interieur van de stad in THX 1138.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.