Star Wars Wiki
Advertisement
Ugloste
Ugloste.jpg
Uiterlijke kenmerken
Species:

Ugnaught

Geslacht:

Man

Haarkleur:

Grijs

Biografie
Geboren:

117 BBY

Thuiswereld:

Gentes (mogelijk)

Functie:

Arbeider

Ugloste was een Ugnaught arbeider op Bespins Cloud City in 3 ABY.

Biografie[]

Ugloste kende een niet al te vrolijk leven waarin hijzelf en zijn familie vaak het slachtoffer waren van slavernij. Zo stierf Ugloste’s vrouw om één of andere bureaucraat ten goede te komen. Na verloop van tijd belandde Ugloste op Cloud City, een Tibanna gasmijn op Bespin.

Alhoewel Ugloste mensen haatte, voelde Cloud City anders aan. Ugnaughts leefden er samen in hun stamverband en mochten er naar hartelust werken in de fabrieken. Ugloste hertrouwde en kreeg twaalf Ugletts. De samenleving op Cloud City deed Ugloste denken aan vroegere tijden. Op Cloud City voelde Ugloste zich opnieuw thuis en hij stichtte een nieuw gezin. Zoals de tradities dit voorzien, bereidde hij hen voor op een loopbaan in het mijnen van Tibanna gas. Ugloste vervulde verschillende jobs in de Cloud City Incinerator Room en de Carbon Freezing Chamber waar hij een leidinggevende functie had.

Onder het leidersschap van Lando Calrissian werd de Ugnaught gemeenschap nauw betrokken bij de gang van zaken op Cloud City en zodoende waren de Ugnaughts op de hoogte van de aanwezigheid van het Galactic Empire in 3 ABY. De Ugnaught ouderlingen stelden zich vragen, maar Ugloste verkoos om momenteel de bezetting van het Empire te ondergaan. Een Imperial Officer vroeg hem om de Carbin-freezing Chamber aan te passen, zodat mensen bestand zouden zijn tegen het vriesproces. Hierbij fungeerde E-3PO als vertaler. Ugloste bewerkte de specificaties zonder problemen. Het zou een pijnlijk proces zijn, zonder twijfel, maar de persoon in kwestie zou wel in leven blijven.

Toen even later het slachtoffer werd binnengevoerd, herkende Uglost de Wookiee Chewbacca die niet veel eerder in zijn Incinerator Room onderdelen van een 3PO Protocol Droid had gepakt. Ugloste had respect voor Wookiees en zag hoe deze Wookiee vocht voor Han Solo die ingevroren werd. Ugloste zorgde ervoor dat hij zo weinig mogelijk zou lijden onder het proces.

Ugloste in de Freezing Chamber op Cloud City

Achter de schermen[]

  • Ugloste werd gespeeld door Jack Purvis en wordt vermeld op de credits als Chief Ugnaught.

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement