Wikia


De volgende regels, zoals die gebruikt worden in onder andere The New Essential Guide to Alien Species, zijn te gebruiken bij het uitspreken van vreemde namen. Als voorbeeldwoorden zijn Engelse woorden te vinden, gezien de klanken niet altijd terugkomen in de Nederlandse taal. Een apostrof is gezet bij de lettergreep waarop de klemtoon ligt, vanzelfsprekend ontbreekt dit bij woorden van één lettergreep.

RegelsEdit

 • ă: korte a klank, als in de woorden bat en act
 • ā: lange a klank als in de woorden age en rate
 • ä: open a klank als in de woorden calm en father
 • ĕ: korte e klank als in de woorden edge en set
 • ē: lange e klank als in de woorden equal en seat
 • ĭ: korte i klank als in de woorden hit en pit
 • ī: lange i klank als in de woorden bite en wine
 • ŏ: korte o klank als in de woorden hot en pot
 • oi: tweeklank als in de woorden boy en toy
 • ō: lange o klank als in de woorden moan en tone
 • ōō: lange o klank als in de woorden toot en hoot
 • ô: relatief korte o klank als in de woorden order en border
 • ŏŏ: korte dubbele o klank als in de woorden book en tour
 • ŭ: korte u klank als in de woorden up en sum
 • ûr: de u klank zoals in de woorden turn en urge

Bekende uitsprakenEdit

SentientsEdit


BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.