Star Wars Wiki
Advertisement
Utapau
Utapau
Astrografisch
Regio:

Outer Rim

Sector:

Tarabba Sector

Stelsel:

Utapau System

Sterren:

Utapau

Manen:

9 (waaronder Utapau 7)

Omlooptijd:

351 Dagen

Rotatietijd:

27 uren

Fysisch
Diameter:

12.900 kilometer

Atmosfeer:

Type 1

Zwaartekracht:

37% standaard

Klimaat:

Gemiddeld

Terrein:

Sinkholes
Vlaktes
Canyons
Grotten

Oppervlaktewater:

Minder dan 0,9%
Grote ondergrondse oceaan

Maatschappelijk
Inheems:

30% Pau'an
70% Utai
Varactyl
Dactillion
Nos
Ginntho

Taal:

Pau'an
Utai

Populatie:

95 miljoen

Hoofdstad:

Pau City

Bezienswaardig:

Pau City

Affiliatie:

CIS
Galactic Empire

Quote: "Our Clone Intelligence Units have discovered the location of General Grievous. He is hiding in the Utapau System."
-- Supreme Chancellor Palpatine

Utapau was een planeet in het Utapau System in de Tarabba Sector in de Outer Rim. De planeet werd voor het grootste deel in zijn geschiedenis genegeerd maar op het einde van de Clone Wars werd Utapau opgeschrikt door het geweld van deze strijd.

Geografie, Klimaat & Leven[]

Utapau oppervlakte

Het oppervlak van Utapau.

Utapau was de vijfde planeet in het Utapau System en lag ten Oosten van de Rimma Trade Route in de Outer Rim. Deze oude planeet werd omringd door negen manen en werd bedekt door een poreuze rotsachtige korst als oppervlak. Het oppervlak van Utapau was kurkdroog maar een enorme oceaan bedekte Utapau onder de aardkorst en talloze poelen waren ontstaan in grotten en canyons. Deze gigantische hoeveelheid water en de krachtige windstoten die heersten op Utapau droegen bij tot de massieve erosie die leidde tot de indrukwekkende sinkholes die het oppervlak sierden. Deze grotten waren rijk aan ertsen.

Eens boven de sinkholes heerste er een droog klimaat en waaiden er constant harde windstoten waardoor quasi al het leven zich afspeelde in de enorme putten. In deze sinkholes hadden er zich talloze onderaardse grottencomplexen gevormd. Het oppervlak zelf was bezaaid met dorre woestijnachtige vlaktes.

In de oceanen en in de grotten van de sinkholes ontwikkelde zich het leven op Utapau. Diersoorten zoals de Varactyl, Dactillion en Ginntho zouden leren om samen te leven met de twee intelligente soorten op Utapau, de Pau'ans en de Utai. Alhoewel deze soorten er verschillend uitzagen, leerden ze samen te werken om een samenleving op te bouwen in de sinkholes nadat ze elkaar ontmoetten toen de windstoten op het oppervlak van Utapau te hevig begonnen waaien en de Pau'ans moesten schuilen in de grotten van de planeet.

Geschiedenis & Samenleving[]

Utapauns

Een Pau'an & Utai.

In 57.019 BBY werd Utapau bevolkt door de voorlopers van de Pau'ans en de Utai. Oorspronkelijk leefden de grote en smalle Pau'ans op het oppervlak en de Utai leefden ondergronds in de grotten. Geen schriftelijke bronnen bestonden over deze periode maar men vermoedde dat de Pau'an en de Utai voorouders naar Utapau waren gekomen om van deze planeet hun nieuwe woonst te maken. De voorouders die in de grotten gingen leven, evolueerden in de Utai en zij die boven het oppervlak bleven in de Pau'an. Nadat de planeet werd bevolkt, waren er al geruchten die zeiden dat op Utapau de Jedi Order was ontstaan.

Beide soorten besloten om samen te werken en hun mogelijkheden te combineren toen een klimaatsverandering de Pau'ans verplichtte om het oppervlak te verlaten. De Utai waren eigenlijk de werklui die de enorme windmolens bedienden en onderhielden die de steden van hun kracht voorzagen. Ze waren ook de originele temmers van diersoorten als de Varactyl en de Dactillion die als transport werden gebruikt. De Pau'ans maakten slechts 30% van de bevolking uit maar fungeerden als de bestuurders, politici en uitvinders. De enige conflicten die Utapau kende, waren tussen sommige steden maar zelden mondden deze uit in echte gevechten.

Samen bouwden deze twee soorten uitgestrekte steden zoals Pau City die tot diep in de grotten liepen. Deze onafhankelijke stadsstaten werden oorspronkelijk betrokken in verschillende onderlinge conflicten door verschillen in cultuur en wetten. Uiteindelijk werd er onder Timon Medon een soort grondwet vastgelegd waardoor de onderlinge conflicten achterwege werden gelaten. Deze steden waren vaak gesierd door Ossic architectuur, gemaakt uit de beenderen van Ruhau-Whales. In 50 BBY ontdekte men elementen in het water te Utapau met een helende werking. Door deze ontdekking kwam Utapau voor het eerst in de belangstelling van andere planeten.

Utapau ontving zelden bezoekers. Handelaars werden steeds met open armen ontvangen om luxegoederen en technologie te ruilen voor water en unieke architecturale constructies. Rond 30 BBY raakte Utapau even uit de anonimiteit doordat het water op de planeet zogezegd helende krachten bevatte. Hoewel de Pau'ans liever niet te veel aandacht wekten op hun planeet, lieten ze een bedrijf toe om water te komen halen. Zij adverteerden Utapau als "Lost Home of the Jedi". Dit zorgde voor aandacht uit heel het universum. Deze aandacht daalde echter snel wanneer men besefte dat het water van op Utapau helemaal geen helende krachten bevatte.

Clone Wars[]

Clone troopers arriveren op Utapau

Het Grand Army of the Republic arriveert op Utapau.

Utapau was nooit aangesloten bij de Galactic Republic en dus zag de CIS de planeet als een perfect schuiloord op het einde van de Clone Wars tijdens de Outer Rim Sieges. Tijdens de Clone Wars ging Governor Torul Blom een deal aan met de CIS om via Sugi wapenhandelaars een massief Kyber Crystal te overhandigen aan Count Dooku. Obi-Wan Kenobi en Anakin Skywalker staken daar echter een stok voor en vernietigden het kristal.

Voor de Clone Wars was Utapau al gevallen onder de embargo's van de Trade Federation en zodoende had het de Utapau Skyforce niet kunnen uitbreiden met verschillende schepen. General Grievous dwong Tion Medon en het Utapauan Committee om de CIS Council te laten zetelen op de planeet en de CIS maakte van de Unlimited Projection het hoofdkwartier. Clone Intelligence kon Grievous ontdekken en zijn aanwezigheid seinen aan Coruscant. Obi-Wan Kenobi werd samen met het 212th Attack Battalion naar Utapau gestuurd om Grievous uit te schakelen. Tijdens zijn landing werd Kenobi door Tion Medon in het geheim op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van Grievous. Samen met de krijgers van Utapau bond het GAR de strijd aan met de CIS krachten in de Battle of Utapau.

Cody tegen een Clone paratrooper

Het Clone leger neemt de Utapauns gevangen.

De ironie wou dat de Utapauns meevochten met de Galactic Republic om hun planeet te bevrijden. Na Order 66 werd er immers beslist om Utapau in te nemen en talloze Utapauns werden gevangengenomen. Het Galactic Empire installeerde later een geheime basis op Utapau waar het artefacten bewaarde zoals het lichaam van Grievous. De Utapauns werden ontwapend maar tijdens de bezetting groeiden de steden op Utapau nog dichter naar elkaar toe om een verzetsbeweging te organiseren.

Palpatine installeerde een geheime opslagplaats op Utapau en liet een Moff de planeet besturen en daarna leden van de Fey familie.

Cultuur, Politiek & Economie[]

Ossic architectuur in Pau City

Ossic architectuur in Pau City.

Op cultureel vlak had Utapau niet zoveel te bieden buiten de zeer specifieke architectuur van hun samenleving in de sinkholes. Op Utapau vervulden de Pau'an dus de rol van administrators, ambtenaren en bureaucraten. Ze verschaften de steden op hun planeet een grote autonomie wat tot gevolg had dat er verschillende dialecten werden gesproken in de steden en dat de steden allemaal een andere cultuur en wetten ontwikkelden.

Plaatselijke administrators, genaamd Master of Port Administration, fungeerden als de locale leiders en werden bijgestaan door een Utapau Advisory Committee. Elke Master of Port Administration was lid van het Utapaun Committee dat werd geleid door de Chaiman of Utapau. Dit comité vergaderde meestal één maal in een paar weken. Aangezien enkel Pau'an officiële functies vervulden, gebeurde het vaak dat vele generaties na elkaar hetzelfde beroep uitoefenden. In steden als Pau City leefden de Pau'an in de bovenste regionen van de stad waar zij hun beroep uitoefenden als bestuurders.

Utapau sinkhole

Utapau's militaire krachten strijden tegen de CIS .

Omwille van het ontbreken van een echt concreet centraal gezag op Utapau kwamen buitenstaanders altijd in contact met locale bestuurders zoals de Master of Port Administration.

Kostbare mineralen en water met helende kracht in de oceaan zorgden ervoor dat Utapau op de kaart kwam te staan op economisch vlak. De grootste stad was Pau City, gelegen in een gigantische sinkhole. Utapau exporteerde vooral ertsen en ruimteschepen. Het importeerde voedsel en technologie.

Utapau had een klein zelfstandig leger bestaand uit Porax-38 Starfighters en uit Pau'an krijgers met Dactillions. Het grootste type van schip in de vloot was een Dreadnaught-class Heavy Cruiser.

Achter de schermen[]

  • Utapau maakte al van in de jaren '70 deel uit van Lucas' plannen om te verschijnen in één van de films. De planeet kwam echter pas echt voor in de laatste film. Voor Episode I was Utapau lang de naam voor Naboo.

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement