Star Wars Wiki
Advertisement

Mas Amedda

De Vice Chair of the Senate (ook bekend als Speaker of the Senate of als Vice Chairman / Vice Chancellor of the Republic) was de titel die de persoonlijke assistent van de Supreme Chancellor droeg.

Taken[]

De Vice Chair had verschillende officiële taken in de Galactic Senate. Zo moest hij de zittingen formeel open en gesloten verklaren, debatten open en gesloten verklaren, debatten leiden, de Senators oproepen om naar een zitting te komen, de procedures van de Galactic Senate en de Republic doorvoeren en Senators terechtwijzen die deze procedures doorbraken.

De Vice Chair moest dus de orde in de Galactic Senate bewaren en stelde zich normaal gezien neutraal op. Enkel in belangrijke beslissingen, kon de Vice Chair zijn mening ventileren. De Vice Chair was voorzien van de Speaker's Staff. De Vice Chair bevond zich vaak in de Chancellor's Holding Office onder de Senate Rotunda. Tijdens de sessies bevond hij zich aan de rechterkant van de Supreme Chancellor op het Chancellor's Podium.

Geschiedenis[]

Rond 33 BBY werd de Chagrian Mas Amedda Vice Chancellor op aanvraag van de Rim Faction om meer controle uit te voeren op Finis Valorum. Amedda bleef deze functie uitvoeren tot minstens bij de oprichting van het Galactic Empire in 19 BBY. Het was niet geweten of deze functie bleef voortbestaan tijdens de Imperial Senate.

Verschijning[]

Bron[]

In andere talen
Advertisement