FANDOM


Dyneøgle også kjent som Medium Huttjager er en jager på medium vekt, utvilket av Hutt og produsert av MandalMotor. Stil 1 ble brukt under den Galaktiske borgerkrigen. Stil 2 ble ofte brukt av Naboos RSF styrker og Void Wing.


Kjennnetegn


Dyneøglejageren er utviklet fra M3-A-klasse scykjager som vingene men har mer avanserte systemer. Den har tyngere skjold og våpen, men har beholdt farten og manøvriringen som gjorde Scyk poulær blandt Hutt og smuglere. Den har navn fra dyneøgle.

Varianter

Det er to varianter som er litt forskjellige men er begge dyneøglejagere. Stil 1 øverst og stil 2 nederst.