FANDOM


Gamma er en romstasjon bygd dypt inn i en astroide. Den ble ledet av Car'das, men ble sener overtatt av Rak'qua. Astroiden ligger like ved Tansarii stajonen. Den er full av livsfarilge vesner og droider, mange av CISs droider hjelper Rak'qua, en Arakyd Viper droide som kaller seg IT-7 Construct, leder noen ederkoppdroider, Sepulcher Venomstrikers bor i en hule, etter hulen ligger en gigantisk Rak'qua base, med mer bissare Rak'qua en i de øvrige hulene.Geografi

Advarsel!!!! Ikke les dette hvis du vil utforske stasjonen selv i Star Wars galakser!!!


Når du først kommer til Gamma, så kommer du i den øverste delen, som fortsatt er bevoktet av Car'das. Her kan du være trygg. Her er det også terminaler og handlere. Her er Fiask Nidori, Erikson (søpplehandler), Tyrral, E-5KL, Aquillia (arkolog) og en 2-1B lege droide. Når du går nedover hulegangene, vil Car'das vaktene forsvinne, og du kommer ned til en grupper Rak'qua i et datarom, det vil også være noen rotter her. Etter datarommet vil det være et veikryss. En vei fører til et fengsel, en vei fører til et kontrollrom og den siste veien fører videre inn i astroiden. Du vil passere to huler med Rak'qua, før du kommer til et nytt veikryss. En vei fører til en krasjet soldat, en vei til en liten hule og en vei videre inn i hulen. Her kommer et kontrollrom som er det siste trygge stedet, lengst inne i astroiden. Videre kommer en T-vei, en fører til et rom med construckt voktere, og en vei som fører til IT-7 Constructs arme. Hvis du svinger av foran IT-7s rom kommer du til Sepulcher Venomstrikers hule. Etter hulen passerer du en Avdropper morder, før du kommer inn i Rak'quaenes hovedrom. Her er det akvarium og gamle skjelettrester. Her er en trapp til overherre Rrynt'vor, og en hule til Ageaughu. Her kommer du ikke lenger, det er bare å snu.