FANDOM


Kreetle er et innsekt som er fra Tatooine og har spredd seg til Naboo, Geonosis og Kashyyyk. De var vanlige rundt bosetninger som Mos Eisly. Kreetles , Ørken Kreetles og Carrion eller Fragile Kreetles var vanligvis ikke agrresive, men Dødskreetle, Overkreele og Svermende Kreetles kan være aggresive. De vennlige Kreetlene svermet i store flokker sammen med Womprotter, Worrter og Riller rundt byene: Mos Eisley, Mos Espa , Mos Espha og Bestine. De agrresive bor lenger ute i ørkenen.


Sees i

Star Wars episode I: The Gungan Frontier, Star Wars episode I Jedikraftkamper (første gang), Star Wars: Republikk kommando, Star Wars Galakser: Et delt Imperium, Tempest, Invicible.