Vaderpedia
Advertisement
Leg.png 30px-Era-reb.png
250px-Motti-anh.jpg

Motti tjenestegjorde i den keiserlige marine under hendelsene i Et nytt håp. Han var stasjonert ombord på romstasjonen Dødsstjernen. Motti var en av de mest høyt-rangerte marineoffiserene i hele romstasjonen. Han var sjef for alle romfartsstyrker på stasjonen. Motti opphold seg fremdeles på Dødsstjernen da Opprørerne angrep. Motti holdt seg rolig til han fikk vite at Luke Skywalker hadde fått inn et avgjørende skudd på stasjonen med torpedoer, og ikke lenge etter sprang stasjonen, og Motti ble drept.

Admiral Motti var en svært ambisiøs mann. Han strebet alltid etter høyere innflytelse og mer makt. Han trodde at å tjenestegjøre Dødsstjernen ville føre han til suksess. Motti var også arrogant og svært selvsikker. Han trodde ikke Opprørsalliansen gjorde noen trussel ovenfor Imperiet. Motti gikk til og med så langt å håne Darth Vader for hans tro på Kraften. Men Vader gav ham en lærepenge han sent ville glemme. Motti trodde også at kvinner var mindre vært enn menner.

Advertisement