Leg.png

Corulag

Corulag er en temperert urban planet i Kjerneverdene. Planeten er for det meste dekket av byer, skog, sletter og bambusskoger. Corulag var en av planetene som ble kolonisert av mennesker som var slaver under arten Rakata. Under Rakata herredømmet ble andre planeter som Alderaan og Kuat også kolonisert. Når Rakatherredømmet falt tok menneskene kontroll over Corulag, og igjennom årene vokste planeten i både folketall og byer. Corulag var under Det galaktiske imperium kjent som en modell for tilhengere av Imperiet. Planetens befolkning var sterkt lojale til Palpatine og det ble snart bygd et stort akademi på Corulag. Planeten mistet mye av sin influense etter Palpatines død. Etter Coruscants fall i Yuuzhan Vong Krigen kapitulerte Corulag, selv om populasjonen var motstandere av Vong.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.