FANDOM


Dathomir

Dathomir i full figur.

Dathomir er en dunkel planet i de Ytre Territoriene. Dathomir har fire måner, et variert terreng med hav, ørken, sletter, og regnskog. Dathomir er også hjemplanet til de fryktingytene rancorene og mange klaner med hekser. Dathomir ligger i Queliisektoren.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.