Vaderpedia
Advertisement

Utenfor senatet.

Den galaktiske republikk var en demokratisk institusjon, som i over 25000 år styrte galaksen. Den hadde ingen armé, grunnet et sterkt fredsideal, og overlot beskyttelsen av freden i galaksen til de edle jediridderne.

Det øverste demokratiske organ i republikken var Det galaktiske senat, som lå på hovedstaden Coruscant. Hver sektor hadde en egen senator. Det var tusen sektorer, hver av dem med cirka tusen medlemsplaneter. I tillegg til sektorene fikk også etter hvert store næringskoalisjoner egne plasser i senatet. Leder for senatet var kansleren, som ble valgt fra senatets egne rekker.

Historie

Med tiden ble senatet mer og mer preget av korrupte og ineffektive senatorer. Da Handelsføderasjonen blokkerte, og senere invaderte, den fredelige planeten Naboo i protest mot skatteøkninger, førte dette samlet til et skrik etter en sterkere kansler. Kansler Valorum ble avsatt. Ny kansler ble Palpatine, senator fra Naboo, grunnet sympatistemmer.

Da Palpatines regjeringsperiode gikk mot slutten, dukket en separatistbevegelse opp, som gjorde at han kunne holde lenger fast ved embetet. Separatistene hadde lite fredelige intensjoner, og da dette ble oppdaget, ble kansleren gitt krisefullmakter. Disse ble brukt til å opprette en armé for republikken. Denne besto av nylig oppdagede klonekrigere. Raskt etter dette startet krigen mellom republikken og separatistene, kjent som Klonekrigene.

Under konflikten fikk kansleren flere og flere fullmakter, i sikkerhetens navn, og disse ble etter hvert av diktatorisk art. Til dette var jediene skeptiske, og da de fant ut at Palpatine var en sithfyrste, forsøkte de å få ham avsatt. Palpatine, som hadde forutsett dette, kom seg unna, og erklærte det hele som forræderi. På grunn av dette satte han i gang ordre 66, utryddelsen av jediene, utført av klonekrigere. Etter dette erklærte han at republikken ville bli omorganisert til et imperium, med seg selv som keiser. Det tok 24 år før republikken atter ble gjenreist.

Advertisement