FANDOM


Yavin Prime

Gassgiganten Yavin Prime

Gassgiganter er en type planeter som utelukket består av gasser som hydrogen, helium, noen ganger metan og en sjelden gang et oksygenlag. Gassgiganter er generelt større enn faste planeter, og har en sterk gravitasjon som ofte trekker til seg måner eller ringer. Gassgigantenes rotasjon fører til enorme stormer i atmosfæren deres, så sterke at de kunne revet istykker hvilket som helst skip. Noen kjente gassgiganter er Bespin, Endor (planet), Taloraan og Yavin Prime. Både Endor og Yavin Prime blir som oftest oversett av deres berømte måner Yavin 4 og Endor. Det galaktiske imperium klassifiserte gassgiganter som Bespin-class planet eller lignende.

Bak Scenen

Gassgiganter i Star Wars har mye lik sammensetning som gassgigantene i vår verden. Likevel er det skjeldent at Star Wars-gassgiganter har ringer, som planetene Jupiter, Saturn, Neptun og Uranus har i vårt solsytem. Yavin Prime er den første gassgiganten i en Star Wars film. Yavin 4 er unaturlig nærme Yavin Prime, spesielt siden giganten har 26 måner. Likevel viste Yavin Prime seg som en redder for Opprøreralliansen og basen deres på Yavin 4. Dødsstjernen kunne ikke ødelegge Yavin Prime siden den ikke har noen fast grunn. Dette tvang dem til å flyte rundt planeten. Dette ga igjen Alliansen tid til å gjøre motstand. Yavin Prime fungerte som et gigantisk skjold.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.