FANDOM


Det er lurt å lese gjennom denne hjelpesiden før du begynner å redigere og oppbygge artikler, unge padawan.

Opprette artikler

Hvi du ønsker å opprette en artikkel, søker du på artikkelnavnet i søkeboksen oppe til venstre. Hvis den ikke eksisterer, får du forespørsel om å opprette den. Hvis du ikke fullfører artikkelen og vil fortsette senere, kan du plasere denne malen synlig på siden: {{Mal:Under konstruksjon}}.

Redigere artikler

Jedipedia er en fri encyclopedi, som det heter på godt gresk. Det vil si at det er et åpent nettleksikon som alle kan redigere. Du oppfordres til å logge deg inn eller registrere deg før du redigerer artikler, men det er et fritt valg. Hvis du redigerer utlogget, vises IP-adressen din i artikkelens historikkside. Du redigerer sider ved å trykke på "Edit this page" i toppen av artikkelen.

Overskrift

For å lage en ny overskrift kan du trykke på denne tasten: Button headline eller tasten inn to "er lik"-tegn på hver side av overskriftstittelen (slik: == Eksempel ==). Du kan også lage en undertittel ved å sette tre erlikhetstegn rundt den ønskede overskriften (slik: === Eksempel ===).

Bold og kursiv tekst

For bold tekst (slik), trykk Buttom bold og Buttom italic1 for kursiv (slik).

Linker

Det finnes to linketyper: Internal link (link til annen artikkel på Jedipedia) og eksternal link (link til et annet nettsted eller leksikon). For internal link, trykk Button link og navnet på artikkelen du peker til. For eksternal link trykk Button extlink01 og URL til nettsiden du peker til (husk http://).

Filer

Utdypende artikkel: Hjelp:Bilder

Alle eksisterende bilder finner du her. For å bruke et bilde trykker du på Button image og skriv inn filnavnet. For å laste opp et nytt bilde trykk på Button upload (for å ikke tape arbeid bør du åpne filopplastingen i nytt vindu).

Lister

Det finnes to typer lister; Nummering og oppramsing. For å skrive en nummerert list bruker du #-tegnet som som oftest finnes over knappen 3. Eks:

  1. Eksempel
  2. Eksempel
  3. Eksempel

For å bruke vanlig oppramsingsliste bruker du * som er til høyre for Æ-tasten. Eks:

  • Eksempel
  • Eksempel
  • Eksempel

Kategorier

Husk å alltid kategorisere artiklene dine. Slik kategoriserer du: Sett inn eks: [[Kategori:Kategorinavn]]. Å opprette kategorier gjøres på samme måte som artikler, bare at man skriver Kategori: foran.

Siste gjøremål

Det siste du må huske på før du lagrer redigeringene dine, er å først trykke på "forhåndsvisning" (eller "show prewiew", på noen maskiner) for å sjekke teksten din for skrivefeil og andre slurvefeil som ofte oppstår. Hvis endringen du har gjort er liten (f.eks. rette stavefeil) er det lurt å trykke på "Mindre endring" (eller "This is a minor edit") så vi får orden i systemet. Lykke til!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.