Vaderpedia
Advertisement
Holokronet er fult av råd! Lytt og se...
Bodo Baas


Et holokron.

Et holokron var en kubisk enhet av krystall som jediene og sithene brukte til og lagre enorme mengder med data, samt holokronets vokter. Sithene hadde sin egen form for holokron teknologi, og var langt eldre enn jedienes. Sithenes holokron hadde ofte form som en pyramide.

Beskrivelse

Sithenes holokroner hadde vanligvis form som en pyramide, og eksisterte så mye som tre tusen år før det første Jedi holokronet. Vitenen om og skape de pyramideformede holokronene som var vanlig blant sithene var noe som først ble lært av den gamle sithkongen Adas av Rakata krigere, som prøvde og vinne tillitten hans. Han aksepterte teknologien deres og lagde et holokron, men så gjennom falskheten deres og gjorde opprør mot dem. Det er også rimelig og anta at Jediene også lærte holokronets hemmeligheter fra Rakatnerne. Holokronet kunne fange det visuelle bildet av holokronets eier og transformere dette om til et tredimensjonalt hologram. Vokteren fungerte som en guide til holokronets informasjon, og som en søkemotor. Disse vokterne kunne fortelle historier fra holokronets arkiv samt hendelser i livet til den som aktiverte det.

Jedienes voktere kunne føle evnene og nivået til en Jedi, og kunne dermed holde tilbake informasjon, så padawaner ikke fikk tilgang til informasjon som var for avansert eller farlig for dem. Sithenes holokroner derimot, tillot den som aktiverte det, ulimitert tilgang til dets innhold.

Teknologien som krevd for å lage dem gikk nesten tapt etter forfølgelsen av Jediene. Holokroner som ble berget inneholdt Jediteknikker, blåkopier av gamle stjerneskip og historisk informasjon om universet; som et resultat av dette ble de svært verdifulle for de generasjonene med Jedier. Vanligvis var kun de som var Kraft-sensitive som kunne få tilgang til holokronets innhold, selv om det har vært unntak. I stedet fantes det en annen type holokroner, kjent som Data holokroner, som ikke krevde at brukeren var Kraft-sensitiv.

Advertisement