Vaderpedia
Advertisement
Utvalgt anbefaling
Anakin skywalker.jpg

Anakin Skywalker, senere Darth Vader, (41 f.s.Y. - 4 e.s.Y.) var senator Padmé Amidalas ektemann og far til Luke Skywalker og Leia Organa Solo.
Som jediridder under Klonekrigen fikk han en legendarisk status. Mot slutten av krigen falt han imidlertid til den mørke siden, og ble sithfyrsten Darth Vader. (Les mer...)

Kategorier
For en oversikt over kategorisystemet, se Toppnivåkategorioversikten. Og for en komplett liste, se listen over kategorier.
Fiktiv:
Karakterer
Foreninger, Organisasjoner og Allianser
Planeter
Arter
Teknologi
Styresett
Episode I - IV
Advertisement