FANDOM


Utvalgt anbefaling
Senatets utside

Den galaktiske republikk var en demokratisk institusjon, som i over 25000 år styrte galaksen. Den hadde ingen armé, grunnet et sterkt fredsideal, og overlot beskyttelsen av freden i galaksen til de edle jediridderne.

Det øverste demokratiske organ i republikken var Det galaktiske senat, som lå på hovedstaden Coruscant. Hver sektor hadde en egen senator. Det var tusen sektorer, hver av dem med cirka tusen medlemsplaneter. I tillegg til sektorene fikk også etter hvert store næringskoalisjoner egne plasser i senatet. Leder for senatet var kansleren, som ble valgt fra senatets egne rekker. (Les mer...)

Kategorier
For en oversikt over kategorisystemet, se Toppnivåkategorioversikten. Og for en komplett liste, se listen over kategorier.
Fiktiv:
Karakterer
Foreninger, Organisasjoner og Allianser
Planeter
Arter
Teknologi
Styresett
Episode I - IV
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.