FANDOM


Leg
IG-2000

IG-2000

IG-2000 var det høyt modefiserte skipet til morderdroiden IG-88, personlig designet og produsert av dusørjegeren selv. Produsert på Mechis III, IG-2000 var designet for å spre like mye frykt og terror som morderdroiden selv.

IG-2000 var 20 meter langt og designet kun for kamp. Den hadde en KDY Galaxy-15 ionemotor IG-88 stjal fra en Nebulon-B Fregatt og tre Quadexreaktorer, noe som ga skipet en fart som kunne utkonkurere Boba Fetts Slave I. Siden IG-88 ikke ble påvirket av vanlige G-krefter eller andre gravitasjonseffekter kunne han bruke plutselige manøvre som ville være umulig å gjøre for en vanlig pilot. IG-88's evne til å kommunisere direkte med datasystemer ga han også evnene til å kommunisere med skipet og til og med infiltrere datasystemer i andre skip, forstyrre kommunikasjon og sette våpen, skjold eller motorer ut av spill i andre skip. IG-2000's arsenal besto av to tunge laserkanoner og en ionekanon, pluss en trekkstråle som kunne fange ødelagte skip.

Siden det var fire IG-88 droider var det også flere IG-2000. Et av skipene ble ødelagt av Boba Fett og Slave I, men det er forsatt ukjent hva som skjedde med resten av IG-2000 skipene.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.