Vaderpedia
Advertisement
Jedirådet

De fire spirene over jeditempelet.

Jediordenen besto av en gruppe kraftsensitive vesener, som i over tusen generasjoner beskyttet freden og rettferdigheten i Republikken. Ordenen ble styrt av Jedirådet, som også gav råd til senatet, det hadde tolv medlemmer. Jediene hadde sitt hovedsete på Coruscant i det karakteristiske Jeditempelet, med sine fem tårn. I tillegg til Jedirådets tårn, har hvert av de andre tårnene har hver sin symbolske mening: Den Første Kunnskap, Forsoning og Omdisponering. Høyest av alle tårner Stillhetsspiret. 

Opplæring og rangsstige[]

Jediordenens rekker: 

 • Yngling
 • Padawan
 • Jediridder
 • Jedimester
 • Stormester

Ordenens medlemmer ble tatt opp i svært lav alder. Et kraftsensitivt barn kan med letthet avsløre et objekt som er fyllt av Kraften fra andre, lignende gjenstander. En annen metode er også å skjekke barnets blod for anntal midikloriner. I begynnelsen ble de såkalte ynglingene trent i klaner av en jedimester. De nåværende klanene er:

 • Bjørneklan
 • Drageklan
 • Katarnklan
 • Begruuftaklan
 • Squallklan
 • Heliostklan

Senere ble de håpefulle ynglingene gitt en mester, som fungerte som deres lærer gjennom resten av padawantiden. En jediridder eller jedimester kunne aldri ha mer enn én padawan samtidig. Etter flere år som student under en mester måtte padawanen gjennomgå prøver for å nå ridderstatus.

Neste rang var mestertittelen, som kun ble gitt til jedier som hadde vist eksepsjonelle bånd til Kraften. For det meste var det jedimestere som ble tatt opp i Jedirådet, dog var det unntak, som Ki-Adi Mundi (som senere ble mester) og Anakin Skywalker.

Jedier gikk i enkle jeditunikaer, og brukte i stedet for laserpistoler lyssabler som våpen. Blant annet fordi en jedi hadde store krefter som kunne brukes til å tjene den mørke siden, fulgte jediene en streng jedikodeks som avlet disiplin. Den forbød lidenskap og tilknytninger, noe som førte til at jedier levde et enkelt og lite materialistisk liv, det ble forbudt å eie. Jediene søkte fred, kunnskap, ro og harmoni.

3jedi

Fra venstre til høyre: Mace Windu, Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker.

Historie[]

Jedienes motsetning, sithene, var deres fiende. Sithenes styrke kom gjennom lidenskap og sinne, forbudte følelser for en jedi. Etter deres siste konflikt trodde imidlertid jediene at sithene var utryddet, dette viste seg å være galt. Blant konsekvensene for jediene var at deres evne til å bruke Kraften minsket, ettersom den ble skjøvet ut av balanse og inn i mørke.

For i år 32 f.s.Y. viste det seg at sithene hadde støttet blokaden av den fredelige planeten Naboo. Man hadde klart å drepe den ene sithfyrsten, men man visste at det var en til der ute. Sithene var alltid to, en mester og en en elev. Mørket ble stadig større, og en separatistbevegelse, som viste seg å være ledet av en sithfyrste, gikk til krig mot Republikken. Jediene ble spredt utover hele galaksen, og måtte kjempe ved siden av klonekrigere for Republikkens eksistens. Samtidig hadde de bange anelser.

Alt for sent innså jediene at sithene hadde arrangert hele Klonekrigen, og den ukjente sithfyrsten, mesterhjernen bak sithenes plan, viste seg å være kansler Palpatine selv. Gjennom ordre 66 beordret han klonekrigerne å myrde sine jedikommandører.

Kansleren ble snart keiser i et nytt imperium, som han styrte blant annet sammen med sin nye elev, Darth Vader, som hadde hjulpet ham med å fjerne Jediordenen. Noen få jedier overlevde imidlertid. Yoda og Obi-Wan Kenobi var blant disse, og i håp om å til slutt kunne beseire Imperiet, begynte de å trene en 19-årig Luke Skywalker, sønn av Darth Vader.

Skywalker hjalp Opprørsalliansen i kampen mot Imperiet, og greide mirakuløst nok å bringe sin far tilbake fra den mørke siden, slik at han kunne bringe Kraften ut av mørket og i balanse, ved å drepe keiser Palpatine. Vader døde i prosessen.

Etter Imperiets fall opprettet Skywalker Den nye jediordenen. Denne ordenen hadde mange fellestrekk med den gamle, men var slettes ikke lik, blant annet fordi det meste av kunnskap rundt den gamle ordenens struktur var borte.

Ynglingers bekledning og oppførsel[]

Ynglingers bekledning er nesten helt lik enhver Padawans, Ridders eller Mesters, bortsett fra at kappen mangler. Det blir forventet av ynglinger å vaske sine egne klær, polere støvler og ha det ryddig på rommene sine. Ynglinger som har pels eller ikke krever klær, kan et bredt belte brukes i stedet. Det forventes av ynglinger at de skal se representable ut, sånn at de skal gi et godt førsteinntrykk for offentligheten. 

Images (1)

En humanoid ynglings klær.

Advertisement