FANDOM


Leg 30px-Era-old.png

Karbondioksid (CO2) er en kjemisk kombinasjon mellom ett karbonatom og to oksygenatomer. Karbondioksid tas opp av de fleste planter under fotosyntese, noe som igjen produserer oksygen, som trengs av de fleste dyr for å overleve. Et annet navn for karbondioksid er kullsyre. Fabrikker og industri slipper store mengder CO2 løs i en planets atmosfære, noe som fører til en oppvarming av planeten. Planeter som Coruscant og Eriadu sliter med dette. Karbondioksid i store mengder er også giftig for de fleste arter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.