Vaderpedia
Advertisement

Kraften.

Kraften er et energifelt som omkranser alle levende individer i alle galakser i universet. Cellene i hvert individ inneholder levende mikroorganismer som kalles midi-klorianer. Disse cellene kan kommunisere med Kraften, men for at et individ skal kunne dra nytte av midi-klorianenes kontakt med Kraften, må individet lære seg å kommunisere med midi-klorianene. Dette skjer gjennom en lang utdanning som helst må starte bare noen få år etter individets fødsel. Unntaket var Anakin Skywalker som begynte som niåring og Luke Skywalker som først startet treningen i en alder av ca. 19 år. I begynnelsen av utdanningsprosessen tildeles den unge jediridderspiren en tittel som viser til at han/hun har startet den lange utdanningsprosessen. Tittelen som tildeles lærlingen er som oftest padawan. En padawan må ta en test for å bevise sine ferdigheter med Kraften.

Det er først etter denne prøven at en padawan kan erklæres for å være en ekte jediridder. En jediridders styrke i kraften måles i mengden midi-klorianer som finnes i hver enkelt av individets celler.

Da Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobis mentor, ba Obi-Wan analysere Anakins blodprøve, ble det oppdaget at Anakins cellecytoplasma inneholdt midi-klorianer. Konsentrasjonen av disse biologiske kraftkommunikasjonscellene, viste seg å være den høyeste noen gang observert i et individ. Konsentrasjonen var til og med høyere enn Yodas. Etter denne avsløringen, var Qui Gon Jinn overbevist om at spådommen om den "Ene" var virkelig, og at det i nær fremtid, ville opprettes en balanse i Kraften.

Kilder

Advertisement