FANDOM


Kuat

Kuat

Kuat er en planet i Kjerneverdene, med en lang historie med skipsbygging. Kuat er hjem for Kuat Drive Yards, som har bygget skip for både Den Galaktiske Republikk og Det galaktiske imperium. Over årene har skipsverftene rundt Kuat utviklet seg til en kunstig planetarisk ring. Under Imperiet ble Kuat raidet av Opprørsalliansen for å lokke vekk blokaden av planeten Fresia, der Incom Corporations prototyper av X-wingene var stasjonert.

Etter slaget om Endor flyktet mange av Imeriets skip til Kuat for reprasjoner. De ble etterfulgt av General Han Solo, men piraten Tyber Zann hadde også lagt planer for Kuat. Midt oppe i kaoset rundt Kuat, snek hans kaprere og overtok Eclipse, Palpatines uferdige superstjernedestroyer, og brukte skipets superlaser for å knuse både keiserlige og opprørske styrker. Han besluttet å la skipet bli, siden det var altfor stort til å ungås, og tok heller med seg data fra Palpatines private hvelv, verdt millioner av kreditt. Fire år etter slaget om Endor ble Kuat overtatt av Alliansen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.