Vaderpedia
Advertisement
Leg.png 30px-Era-reb.png


Canon3.png
Legends2.png
Lobot
Lobot.jpg
Hjemplanet Bespin
Art Menneske
Kjønn Mann
Høyde 1,75 meter
Tilknyttet Lando Calrissian


Lobot var Cloud Citys sjefadmenstrativ under Lando Calrissians tid som Baron Admenistrator. Lobot er direkte koblet til byens sentral-nettverk via en Aj^6 cyborg-innplantasjon i bakhodet og hjernen hans. Lobot var byens første og eneste offiser med direkte kontakt til sentralen.

Biografi

Lobot var sønn av en slavehandler og sammen dro de til fattige verdner på jakt etter slaver. Lobot gikk fra slavehandler til slave etter at skipet til faren hans ble bordet av pirater og faren ble drept. Etter to år hos piratene flyktet Lobot til Cloud City.

Lobot var strandet over Bespin, uten hjem, penger eller jobb. Han ble fort arrestert for småtyverier. Men byens daværende baronesse, Ellisa Shallence, så et potensjonal i den unge landstrykeren og ga han 15 års tjeneste til Cloud City isteden for fengsel. Byens teknikere borret hull i skallen hans og satte inn cyberniske datamaskiner i hodet hans. Etter at de 15 årene hadde gått valgte Lobot å forbli i stillingen sin.

Lobot beholdt jobben igjennom hele Imperiets reisning. Når smugleren Lando Calrissian vant hele barontitellen i et slag Sabacc ble Lobot hans løytnant. Lando nøt stillingen i fred og ro, helt til han dro til Alliansen. Lobot forble i stillingen. 

Advertisement