FANDOM


Fisto

Kit Fisto, en nautolier og jedimester.

Nautoliene var en amfibisk humanoid art fra planeten Glee Anselm. Selv om de etablerte bosettinger på tvers av deres akvatiske hjemplanet, så er det blitt funnet mest nautolianske sivilisasjoner i Sabilonregionen. Den mest kjente nautolieren var helt klart jedimester Kit Fisto, en helt fra Klonekrigen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.