FANDOM


Leg 30px-Era-old.png
Nerf

En nerfgjeter holder vakt over en flokk med nerfer.

En nerfgjeter var betegnelsen på en som gjetet nerfer. Etter som det var et ensomt yrke mest bedrevet av enkle skapninger ble det brukt som en fornærmelse. Nerf gjetere var ofte enkle, men siden de levde utendørs og forsvarte flokken sin ble de ganske dyktige overlevere.


Bak scenene

Betegnelsen ble så populær blant fans at det ble dannet et band som kalte seg Nerf Herder. De er mest kjent for og ha laget kjenningsmelodien til TV serien Buffy the Vampire Slayer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.